Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2571354
z 257136
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1274/2020Wniosek o zgodę na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd lub lęgowisk następujących gatunków zwierząt: - Jerzyk (Apus apus), - Oknówka (Deliochon urbucurri), - Gołąb miejski (Columbia livia f. urbana), - Wróbel domowy (Passer domesticus)OP-I.6401.278.2020.MKl23-09-2020 16:5523-09-2020 16:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWójt Gminy Gdów
1391/2020Decyzja - Zezwolenie na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd lub lęgowisk następujących gatunków zwierząt: - Jerzyk (Apus apus), - Oknówka (Deliochon urbucurri), - Gołąb miejski (Columbia livia f. urbana), - Wróbel domowy (Passer domesticus)OP-I.6401.278.2020.MKl23-09-2020 16:5523-09-2020 16:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1392/2020Wniosek o zgodę na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd następujących gatunków zwierząt: - oknówka zwyczajna (Delichon urbicum) - kopciuszek zwyczajny (Phoenicuurus ochruros)OP-I.6401.306.2020.MKl23-09-2020 16:5523-09-2020 16:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWójt Gminy Sułkowice
1394/2020Decyzja - Zezwolenie na niszczenie siedlisk lub ostoi będących: obszarem rozrodu oraz wychowu młodych. Niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd następujących gatunków zwierząt: - wróbel pospolity (Passer domesticus) - jerzyk (Apus apus)OP-I.6401.293.2020.MKl23-09-2020 16:5523-09-2020 16:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1393/2020Wniosek o zgodę na niszczenie siedlisk lub ostoi będących: obszarem rozrodu oraz wychowu młodych. Niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd następujących gatunków zwierząt: - wróbel pospolity (Passer domesticus) - jerzyk (Apus apus)OP-I.6401.293.2020.MKl23-09-2020 16:5523-09-2020 16:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieInwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku, ul. Chopina 22 w Krakowie
1389/2020Wniosek o zezwolenie na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd kawki (Corvus monedula), oknówki (Delichon urbicum), jerzyka (Apus apus), wróbla (Passer domesticus)OP-I.6401.310.2020.KW23-09-2020 16:3823-09-2020 16:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieUrząd Gminy i Miasta Miechów
1390/2020Wniosek o zezwolenie na umyślne niszczenie, uszkadzanie, niszczenie siedlisk, zbioru, przetrzymywania, posiadania, umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym następujących gatunków: Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)OP-I.6400.18.2020.KW23-09-2020 16:3823-09-2020 16:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
1386/2020Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie, usuniecie lub uszkodzenie dziupli dzięcioła dużego (Dendrocopos major) oraz gniazda sójki (Garrulus glandarius), w związku z wycinką drzewa (klonu jesionolistnego)OP-I.6401.311.2020.GZ23-09-2020 16:2823-09-2020 16:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieOśrodek Kultury Kraków – Nowa Huta
1387/2020Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie jednego mrowiska mrówki rudnicy (Formica rufa), chwytanie, umyślne płoszenie lub niepokojenie i przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca osobników należących do gatunków kumak górski (Bombina veriegata), ropucha szara (Bufo bufo), traszka karpacka (Lissotriton montandoni) oraz niszczenie siedlisk i umyślne płoszenie lub niepokojenie licznych gatunków ptakówOP-I.6401.313.2020.GZ23-09-2020 16:2823-09-2020 16:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePUT INTERCOR Sp. z o.o.
1388/2020Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umyślne chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie siedlisk lub ostoi, niszczenie nor i innych schronień, umyślne płoszenie lub niepokojenie oraz przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca osobników należących do gatunku chomik europejski (Cricetus cricetus)OP-I.6401.314.2020.GZ23-09-2020 16:2823-09-2020 16:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
z 257136