Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2549323
z 254933
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
315/2020Wniosek o import Elephantidae spp.DOP.WSK.4000.186.202006-07-2020 07:3306-07-2020 07:33Ministerstwo ŚrodowiskaSap Renovation
314/2020Wniosek o świadectwa dla Accipiter gentilis.DOP.WSK.4001.105.202006-07-2020 07:2806-07-2020 07:28Ministerstwo Środowiska*******
10/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja fotowoltaiczna Tawęcino wraz z infrastrukturą towarzysząca o mocy do 1 MW na działce nr 385, obręb TawęcinoRRG.6220.6.202004-07-2020 12:3404-07-2020 12:34Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej*******
11/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Kębłowo Nowowiejskie II na działkach o numerach ewidencyjnych: 196, 197, 198, 199, 200, 201 i 204/3 (część), obręb Kębłowo Nowowiejskie z przesiewaniem kruszywa w technologii „na sucho”.RRG.6220.1.202004-07-2020 12:3404-07-2020 12:34Urząd Gminy w Nowej Wsi LęborskiejWójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
35/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych „Budowie budynku inwentarskiego – chlewni oraz zwiększeniu obsady w istniejącej chlewni na działce o nr ewid. 53/2 w miejscowości Raczyny, gmina Przesmyki.”ZpOś.6220.2.202003-07-2020 15:5403-07-2020 15:54Urząd Gminy w Przesmykach*******
1018/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 1 i I Praskiego Pułku 10.UD-VI-WOŚ.6131.94.2020.KKA03-07-2020 15:4903-07-2020 15:49Urząd Miasta Stołecznego WarszawySpółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Grenadierów"
1019/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Warszawie przy ulicy Egipskiej 6.UD-VI-WOŚ.6131.95.2020.KKA03-07-2020 15:4903-07-2020 15:49Urząd Miasta Stołecznego WarszawySpółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ateńska"
1020/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Warszawie przy ulicy Grenadierów 30AUD-VI-WOŚ.6131.98.2020.KKA03-07-2020 15:4903-07-2020 15:49Urząd Miasta Stołecznego WarszawyCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
1021/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej(dz.ew.26/2 oraz działek 11 i 7 w obr. 3-02-03)UD-VI-WOŚ.6131.96.2020.KKA03-07-2020 15:4903-07-2020 15:49Urząd Miasta Stołecznego WarszawyDiecezja Warszawsko Praska, Kuria Biskupia
364/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówDŚ-V.7170.133.2020.MLK03-07-2020 15:2003-07-2020 15:20Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoBiuro Miejskiego Architekta Zieleni
z 254933