Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2439567
z 243957
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
120/2019decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego zatwierdzająca spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, opracowaną w czerwcu 2019 r. Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wraz z planem awaryjnym dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu (2019 rok) wraz z zabezpieczeniem roszczeń oraz uchyleniem I 198/2018DOW-S-V.7241.3.2019.KM23-07-2019 11:4423-07-2019 11:44Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoMarszałek Województwa Dolnośląskiego
121/2019Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Nr PZ 98/2007 ze zmianami na prowadzenie instalacji do produkcji pianki poliuretanowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Pianki w Pogalewie Wielkim.DOW-S-IV.7222.58.2018.IM PZ 98.2/201923-07-2019 11:4423-07-2019 11:44Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoMalborskie Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" S.A.
635/2019Wniosek o wydanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni wpisanej do rejestru zabytków/KZ-03.4125.11.91.2019.NP23-07-2019 11:4423-07-2019 11:44Urząd Miasta Krakowa
636/2019Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni wpisanej do rejestru zabytków/KZ-03.4125.11.91.2019.NP23-07-2019 11:4423-07-2019 11:44Urząd Miasta Krakowa
642/2019Wniosek o zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.108.2019.NP23-07-2019 11:4423-07-2019 11:44Urząd Miasta Krakowa
643/2019Wniosek o pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowejKZ-03.4125.11.114.2019.NP23-07-2019 11:4423-07-2019 11:44Urząd Miasta Krakowa
644/2019Wniosek o zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.110.2019.NP23-07-2019 11:4423-07-2019 11:44Urząd Miasta Krakowa
645/2019Wniosek o pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowejKZ-03.4125.11.112.2019.NP23-07-2019 11:4423-07-2019 11:44Urząd Miasta Krakowa
646/2019Wniosek o zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.107.2019.NP23-07-2019 11:4423-07-2019 11:44Urząd Miasta Krakowa
647/2019Wniosek o pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowejKZ-03.4125.11.113.2019.NP23-07-2019 11:4423-07-2019 11:44Urząd Miasta Krakowa
z 243957