Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2439557
z 243956
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
197/2019Zgłoszenie eksploatacji instalacji Stacji Bazowej systemu TETRA ENERGA-OPERATOR nr EOP040_Redłowo, zlokalizowanej w Gdyni, ul.Krośnieńska 1ROD.6222.4.34.2019.JSk23-07-2019 11:3323-07-2019 11:33Urząd Miasta GdyniENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku
881/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj. oknówek.WPN.6401.102.2019.KC23-07-2019 11:3323-07-2019 11:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieCharytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Misericordia"
882/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną tj. postułka, kobczyk, myszołów, myszołów włochaty, błotniak stawowy.WPN.6401.103.2019.KC23-07-2019 11:3323-07-2019 11:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieJednostka Wojskowa Nr 4929
1263/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-IX-WOŚ.6131.112.2019.KAI23-07-2019 11:3123-07-2019 11:31Urząd Miasta Stołecznego WarszawyCezary Gawlas, Zarząd Mienia Skarbu Państwa
1264/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, ul. Bokserska 3623-07-2019 11:3123-07-2019 11:31Urząd Miasta Stołecznego WarszawyWM Bokserska 36
35/2019Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) od km 0+000 do km 9+476,94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” realizowanej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A” od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości około 9,3 km”N-VIII.7820.1.9.201923-07-2019 11:2723-07-2019 11:27Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
36/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) od km 0+000 do km 9+476,94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” realizowanej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A” od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości około 9,3 km”N-VIII.7820.1.9.201923-07-2019 11:2723-07-2019 11:27Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieEgis Poland Sp. z o.o.
199/2018DecyzjaEZ.6233.2.201823-07-2019 11:2623-07-2019 11:26Starostwo Powiatowe w ŁaskuStarosta Łaski
97/2019DecyzjaGKiOŚ.6131.72.201923-07-2019 11:2523-07-2019 11:25Urząd Miasta Nowy TargBurmistrz Miasta Nowy Targ
72/2019Opinia PGWWP w Gdańsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Budowa farmy fotowoltaicznej Pelplin".RPŚ.6220.3.2019.MW23-07-2019 11:2023-07-2019 11:20Urząd Miasta i Gminy PelplinPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z 243956