Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2439552
z 243956
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
35/2019Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) od km 0+000 do km 9+476,94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” realizowanej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A” od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości około 9,3 km”N-VIII.7820.1.9.201923-07-2019 11:2723-07-2019 11:27Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieGeneralny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
36/2019Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) od km 0+000 do km 9+476,94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” realizowanej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A” od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości około 9,3 km”N-VIII.7820.1.9.201923-07-2019 11:2723-07-2019 11:27Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieEgis Poland Sp. z o.o.
199/2018DecyzjaEZ.6233.2.201823-07-2019 11:2623-07-2019 11:26Starostwo Powiatowe w ŁaskuStarosta Łaski
97/2019DecyzjaGKiOŚ.6131.72.201923-07-2019 11:2523-07-2019 11:25Urząd Miasta Nowy TargBurmistrz Miasta Nowy Targ
72/2019Opinia PGWWP w Gdańsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Budowa farmy fotowoltaicznej Pelplin".RPŚ.6220.3.2019.MW23-07-2019 11:2023-07-2019 11:20Urząd Miasta i Gminy PelplinPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
71/2019Opinia PPIS w Tczewie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Budowa farmy fotowoltaicznej Pelplin".RPŚ.6220.3.2019.MW23-07-2019 11:2023-07-2019 11:20Urząd Miasta i Gminy PelplinPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
70/2019Postanowienie RDOŚ w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Budowa farmy fotowoltaicznej Pelplin".RpŚ.6220.3.2019.MW23-07-2019 11:2023-07-2019 11:20Urząd Miasta i Gminy Pelplin*******
205/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOS.6131.193.201923-07-2019 11:1623-07-2019 11:16Urząd Miasta RacibórzPrzedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami DOM sp. z o.o.
96/2019Wniosek o wydanie decyzjiGKiOŚ.6131.75.201923-07-2019 11:1423-07-2019 11:14Urząd Miasta Nowy TargNowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
81/2019Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie z działki nr 54/14 w m. Smolarnia, drzew z gatunku lipa drobnolistna - szt. 3, brzoza brodawkowata - szt. 2 i topola osika - szt. 1BS.613.3.4.201923-07-2019 11:1323-07-2019 11:13Starostwo Powiatowe w KrapkowicachGmina Strzeleczki
z 243956