Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2439548
z 243955
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
72/2019Opinia PGWWP w Gdańsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Budowa farmy fotowoltaicznej Pelplin".RPŚ.6220.3.2019.MW23-07-2019 11:2023-07-2019 11:20Urząd Miasta i Gminy PelplinPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
71/2019Opinia PPIS w Tczewie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Budowa farmy fotowoltaicznej Pelplin".RPŚ.6220.3.2019.MW23-07-2019 11:2023-07-2019 11:20Urząd Miasta i Gminy PelplinPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
70/2019Postanowienie RDOŚ w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Budowa farmy fotowoltaicznej Pelplin".RpŚ.6220.3.2019.MW23-07-2019 11:2023-07-2019 11:20Urząd Miasta i Gminy Pelplin*******
205/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOS.6131.193.201923-07-2019 11:1623-07-2019 11:16Urząd Miasta RacibórzPrzedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami DOM sp. z o.o.
96/2019Wniosek o wydanie decyzjiGKiOŚ.6131.75.201923-07-2019 11:1423-07-2019 11:14Urząd Miasta Nowy TargNowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
81/2019Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie z działki nr 54/14 w m. Smolarnia, drzew z gatunku lipa drobnolistna - szt. 3, brzoza brodawkowata - szt. 2 i topola osika - szt. 1BS.613.3.4.201923-07-2019 11:1323-07-2019 11:13Starostwo Powiatowe w KrapkowicachGmina Strzeleczki
82/2019Decyzja: zezwalająca Gminie Strzeleczki na usunięcie z działki nr 54/14 w m. Smolarnia, drzew z gatunku brzoza brodawkowata - szt. 2 oraz topola osika - szt. 1, oraz odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie z działki nr 54/14 w m. Smolarnia drzew z gatunku lipa drobnolistna - szt. 3BS.613.3.4.201923-07-2019 11:1323-07-2019 11:13Starostwo Powiatowe w KrapkowicachStarosta Krapkowicki
47/2019wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla: „Budowy napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń”, w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.i.s.p., dla dz. 254/1 i 256/1 obr. Marszewska Góra w gm. Przywidz.WI-III.747.1.10.2019.AM23-07-2019 11:1023-07-2019 11:10Pomorski Urzad WojewódzkiPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
3/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWIT.6220.04.2019.MCH23-07-2019 11:1023-07-2019 11:10Urzad Miejski w ŻarachGaleria Podwale Sp. z o.o.
109/2019ZgłoszenieEZ.6221.12.201923-07-2019 11:0823-07-2019 11:08Starostwo Powiatowe w ŁaskuP4 Sp. z o.o.
z 243955