Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2528279
z 252828
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
15/2020Opinia RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn- Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn- Bysław od km 2+030 do km 8+000"WOO.4220.518.2019.OD.309-04-2020 21:4809-04-2020 21:48Urząd Gminy LubiewoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
36/2019Opinia PGW Wody Polskie w sprawie potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn- Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn- Bysław od km 2+030 do km 8+000"GD.RZŚ.435.931.2019.AW09-04-2020 21:4309-04-2020 21:43Urząd Gminy LubiewoPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
35/2019Opinia PPIS w Tucholi w sprawie potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn- Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn- Bysław od km 2+030 do km 8+000"N.NZ-403-9/1909-04-2020 21:3709-04-2020 21:37Urząd Gminy LubiewoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi
530/2020Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST-I.6334.1.2013.PK/RK z dnia 29.07.2016 r., nakazującej Gminie Łapanów podjęcie działań naprawczych mających na celu odtworzenie co najmniej zbliżonej do naturalnej ciągłości potoku Tarnawka w km 2+650-2+950ST-I.6334.1.2020.MB09-04-2020 17:1709-04-2020 17:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWójt Gminy Łapanów
531/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Zasypie wyrw brzegowych na potoku Bulinka w km 1+450-4+050 (lokalnie) w miejscowościach Bulina i OsieczanyOP-II.670.78.2020.MSz09-04-2020 17:1709-04-2020 17:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Myślenicach
532/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Udrożnieniu koryta potoku Krzyworzeka i zasypie wyrw w km 2+900-3+100 w m. SkrzynkaOP-II.670.79.2020.MSz09-04-2020 17:1709-04-2020 17:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Myślenicach
199/2013Wniosek o wydanie zezwoelnia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących w Zabrzu przy ul. Klonowej 23KKS.6131.690.201209-04-2020 17:1609-04-2020 17:16Urząd Miasta Ruda ŚląskaSzkoła Podstawowa nr 6 w Zabrzu
198/2013Decyzja nr 89/2013 - zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej 21aKKS.6131.650.201209-04-2020 17:1609-04-2020 17:16Urząd Miasta Ruda ŚląskaPrezydent Miasta Ruda Śląska
197/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej 21aKKS.6131.650.201209-04-2020 17:1609-04-2020 17:16Urząd Miasta Ruda ŚląskaKatowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
196/2013Decyzja nr 86/2013 - wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Kowaczka 25KKS.6131.37.201309-04-2020 17:1609-04-2020 17:16Urząd Miasta Ruda ŚląskaPrezydent Miasta Ruda Śląska
z 252828