Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2527974
z 252798
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
4/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn: "Punkt skupu złomu i zbierania odpadów na działce 1453/4 w Żabnie ul. Szkotnik 18A".RG.6220.11.201909-04-2020 13:4309-04-2020 13:43Urząd Miejski w ŻabnieBurmistrz Żabna
156/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówOŚ.613.89.201909-04-2020 13:4209-04-2020 13:42Starostwo Powiatowe w GłogowiePełnomocnik
186/2019Zezwolenie na usunięcie drzewOŚ.613.89.201909-04-2020 13:4209-04-2020 13:42Starostwo Powiatowe w GłogowieStarosta Głogowski
508/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Budowa dwunastu budynków rekreacji indywidualnej pod wynajem turystyczny wraz infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi; ,pow. nowotarski, gm. i msc. Łapsze Niżne, potok Bez Nazwy, dz. Ewid. Nr 622,5 i 623OP-II.670.74.2020.APg09-04-2020 13:4109-04-2020 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieNO NAME RESIDENCE Sp. z o. o.
509/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Odcinkowe udrożnienie koryta oraz zasyp lokalnych wyrw brzegowych na pot. Biały Dunajec w km 11+100 - 16+500 w m. Biały Dunajec, gm. Biały Dunajec, pow. tatrzański, woj. małopolskieOP-II.670.75.2020.APg09-04-2020 13:4109-04-2020 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
510/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Wykonanie zadań w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich zadanie nr 3 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Mostek w Kiełku;pow. suski, gm Bystra-Sidzina. i msc. Sidizna, dz. ewid. nr 18042/2, 18359/1, 18068/3 i 18071OP-II.670.76.2020.APg09-04-2020 13:4109-04-2020 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
511/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Wykonanie przepustu przez Furczański Potok w km 1+300 oraz wykonanie wylotu wód opadowych w m. Szaflary; pow. krakowski, gm. i msc. Szaflary, dz. ewid. nr 8457/3, 9218, 577OP-II.670.77.2020.APg09-04-2020 13:4109-04-2020 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
145/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew - dz. 21 obręb Włodowo gmina ŚwiątkiGŚ-V.613.49.2020.IZ09-04-2020 13:4109-04-2020 13:41Starostwo Powiatowe w OlsztynieWójt Gminy Świątki
146/2020Zezwolenie na usuniecie 2 szt. drzew - dz. 21 obręb Włodowo gmina ŚwiątkiGŚ-V.613.49.2020.IZ09-04-2020 13:4109-04-2020 13:41Starostwo Powiatowe w OlsztynieStarosta Olsztyński
147/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa - -dz. 124/3 obręb Prejłowo gmina PurdaGŚ-V.613.47.2020.IZ09-04-2020 13:4109-04-2020 13:41Starostwo Powiatowe w OlsztynieWójt Gminy Purda
z 252798