Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2609098
z 260910
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1707/2019Wniosek o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi (...) przy ul. Księcia Józefa w KrakowieZS.515.16.2019.HCh22-01-2021 19:4422-01-2021 19:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1868/2020Decyzja sprzeciwu wydana na podstawie art. 118 ust. 6 pkt 1 ustawy o ochronie przyrodyST-II.670.131.2020.ED22-01-2021 19:4422-01-2021 19:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
16/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – potok Bez Nazwy; Przebudowa drogi krajowej nr 75 w km 102+525,40-102+932,85 po stronie lewej w miejscowości TyliczST-II.670.4.2021.ED22-01-2021 19:3222-01-2021 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
17/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – potok Maciejówka; Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drogą powiatową nr 1524K w miejscowości Maciejowa km 79+534,00-km 79+855,00ST-II.670.5.2021.ED22-01-2021 19:3222-01-2021 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
11/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: "Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej DW 958 (dz. ewid. nr 4214/4 w ode. 030 km 5+660,00 str. prawa do działki nr ewid. 1033/1 w miejscowości Pieniążkowice”OP.670.2.2021.AO22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1867/2020Decyzja - Sprzeciw wobec prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Zabezpieczenie brzegu lewego rzeki Dunajec i jej udrożnienie na odcinku w km 193+000-193+800 na granicy miejscowości Ostrowsko i Łopuszna, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskieOP-II.670.266.2020.AO.RK22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
12/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dnllOmm PEIOO-RC, SDR17 (17.6) na terenie ul. Zakopiańskiej, ul. Piłsudskiego, ul. Kopernika, os. Wrzosy oraz dnllOmm PElOO-RC, SDR17 (17.6) i dn90mm PElOO-RC, SDR17 (17.6) na terenie ul. Malejowskiej w m. Jordanów, pow. suski”OP-II.670.5.2021.MSz22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
13/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – ciek „Bez nazwy”; w ciągu drogi powiatowej nr 1466K Stróże-Polna-Łużna w miejscowości Stróże, Wyskitna, Polna w km 0+550-1+725ST-II.670.1.2021.ED22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieAndrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane
14/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Budowa przepustu w km 0+472 pot. Bukowiec w msc. NawojowaST-II.670.2.2021.ED22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
15/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – rzeka Kamienica; w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz, w km 0+500ST-II.670.3.2021.ED22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieFKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron
z 260910