Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2609095
z 260910
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
11/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: "Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej DW 958 (dz. ewid. nr 4214/4 w ode. 030 km 5+660,00 str. prawa do działki nr ewid. 1033/1 w miejscowości Pieniążkowice”OP.670.2.2021.AO22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1867/2020Decyzja - Sprzeciw wobec prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Zabezpieczenie brzegu lewego rzeki Dunajec i jej udrożnienie na odcinku w km 193+000-193+800 na granicy miejscowości Ostrowsko i Łopuszna, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskieOP-II.670.266.2020.AO.RK22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
12/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dnllOmm PEIOO-RC, SDR17 (17.6) na terenie ul. Zakopiańskiej, ul. Piłsudskiego, ul. Kopernika, os. Wrzosy oraz dnllOmm PElOO-RC, SDR17 (17.6) i dn90mm PElOO-RC, SDR17 (17.6) na terenie ul. Malejowskiej w m. Jordanów, pow. suski”OP-II.670.5.2021.MSz22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
13/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – ciek „Bez nazwy”; w ciągu drogi powiatowej nr 1466K Stróże-Polna-Łużna w miejscowości Stróże, Wyskitna, Polna w km 0+550-1+725ST-II.670.1.2021.ED22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieAndrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane
14/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Budowa przepustu w km 0+472 pot. Bukowiec w msc. NawojowaST-II.670.2.2021.ED22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
15/2021Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – rzeka Kamienica; w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w miejscowości Nowy Sącz, w km 0+500ST-II.670.3.2021.ED22-01-2021 19:0122-01-2021 19:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieFKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron
22/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ-II.6131.28.202122-01-2021 17:0322-01-2021 17:03Urząd Miejski w GdańskuSpółdzielnia Mieszkaniowa Zakoniczyn      
23/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ-II.6131.29.202122-01-2021 17:0322-01-2021 17:03Urząd Miejski w GdańskuSpółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko"
7/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1.MPU.ZP3.46.239.2020.AQS.MKo22-01-2021 16:0422-01-2021 16:04Urząd Miasta ŁodziMiejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
8/2021Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1.MPU.ZP3.46.239.2020.AQS.MKo22-01-2021 16:0422-01-2021 16:04Urząd Miasta ŁodziMiejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
z 260910