Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2527893
z 252790
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
664/2020Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Al. Wojska Polskiego i ogrodów działkowychWOO-III.410.132.2020.ET09-04-2020 11:4209-04-2020 11:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPrezydent Miasta Piły
663/2020Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Al. Wojska Polskiego i ogrodów działkowychWOO-III.410.132.2020.ET09-04-2020 11:4209-04-2020 11:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPrezydent Miasta Piły
662/2020Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ” część E w PoznaniuWOO-III.410.127.2020.ET09-04-2020 11:4209-04-2020 11:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPrezydent Miasta Poznania
661/2020Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ” część E w PoznaniuWOO-III.410.127.2020.ET09-04-2020 11:4209-04-2020 11:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPrezydent Miasta Poznania
660/2020Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Armii Krajowej i ulicy Wiosennej w GnieźnieWOO-III.410.122.2020.ET09-04-2020 11:4209-04-2020 11:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPrezydent Miasta Gniezna
659/2020Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Armii Krajowej i ulicy Wiosennej w GnieźnieWOO-III.410.122.2020.ET09-04-2020 11:4209-04-2020 11:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPrezydent Miasta Gniezna
32/2020Opinia z dnia 21 lutego 2020r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-I.4220.69.2020. AST.2, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż projektowanej trasy sieci, czterech przepompowni ścieków w miejscowości Majdan przy ul. Mińskiej, Złotej Góry oraz w miejscowości Mostówka, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.WOOŚ-I.4220.69.2020.AST.209-04-2020 11:3509-04-2020 11:35Urząd Miejski w WołominieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
648/2020Zezwolenie na zniszczenie gniazd i siedlisk ptaków.WPN-II.6401.95.2020.AM09-04-2020 11:2809-04-2020 11:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
647/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie gniazd i siedlisk ptaków.WPN-II.6401.95.2020.AM09-04-2020 11:2809-04-2020 11:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuHM INWEST SP. Z O.O.
644/2020Zezwolenie na zniszczenie gniazd i siedlisk ptaków, w związku z termomodernizacją budynku.WPN-II.6401.35.2020.AM09-04-2020 11:2809-04-2020 11:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
z 252790