Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2989007
z 298901
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
296/2024Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcia drzewa na dz. 1307 obr 208 przy ul. Paderewskiego w RzeszowieKŚ-O-O.6131.117.202429-05-2024 16:3029-05-2024 16:30Urząd Miasta Rzeszowa*******
1225/2024Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar rejonie węzła autostrady A1 w obrębach Stanowice i BełkWOOŚ.410.162.2024.PB29-05-2024 16:2329-05-2024 16:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1226/2024Opinia do projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028”WOOŚ.410.155.2024.AOK29-05-2024 16:2329-05-2024 16:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1227/2024Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla Z pomiędzy ul. Władysława Sikorskiego, ul. Beskidzką i rzeką Gostynką w TychachWOOŚ.410.147.2024.AOK29-05-2024 16:2329-05-2024 16:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1228/2024Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w miejscowości Mykanów przy ul. Cichej i ZielonejWOOŚ.410.154.2024.AOK29-05-2024 16:2329-05-2024 16:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1230/2024Decyzja zezwalająca Zespołowi Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, na niszczenie usuwanie lub uszkadzanie gniazd lub innych schronień oraz na umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień w odniesieniu do 6 par jerzyka (Apus apus), poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Roździeńskiej 25 w KatowicachWPN.6401.374.2024.PW29-05-2024 16:2329-05-2024 16:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1229/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, myślne uniemożliwianie dostępu do schronień, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Roździeńskiej 25 w KatowicachWPN.6401.374.2024.PW29-05-2024 16:2329-05-2024 16:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach
978/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk ptaków, w związku z wycinką drzewa przy ul. 1 Maja 3 w Kopienicy, gm. Zbrosławice na dz. 278/34.WPN.6401.285.2024.PW29-05-2024 16:2329-05-2024 16:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZespół Szkolno-Przedszkolny w Kopienicy
1231/2024Decyzja zezwalająca Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kopienicy, ul. 1 Maja 3, 42-674 Zbrosławice, na niszczenie siedliska lub ostoi, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda w odniesieniu do 1 pary sroki (Pica pica), w związku z planowaną wycinką 1 szt. brzozy o obwodzie pnia 115 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce nr 278/34, obręb Kopienica w ZbrosławicachWPN.6401.285.2024.PW29-05-2024 16:2329-05-2024 16:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1232/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Beskidzkiej 56, Kocierz Moszczanicki, gmina ŁękawicaWPN.6401.416.2024.PW29-05-2024 16:2329-05-2024 16:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Łękawica
z 298901