Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2607635
z 260764
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1782/2020Wniosek o zmianę decyzji z dnia 8 października 2019 r. znak: ZS.515.10.2018.MK, ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemiZS.515.21.2020.MK19-01-2021 16:2719-01-2021 16:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBurmistrz Miasta i Gminy Skawina
2007/2018Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującego na terenie działek o numerach 372/31, 372/29, 372/27 i 372/11 obręb 0017 Skawina, zlokalizowanych w SkawinieZS.515.10.2018.MK19-01-2021 16:2719-01-2021 16:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
6/2021Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 8 października 2019 r. znak: ZS.515.10.2018.MK, ustalającą plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującego na terenie działek o nr 372/31, 372/29, 372/27, 372/11 obręb ewidencyjny 0017, jednostka ewidencyjna Skawina, zlokalizowanych w miejscowości SkawinaZS.515.21.2020.MK19-01-2021 16:2719-01-2021 16:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1318/2019Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującego na terenie działki o nr 2064/34 -poza obrysem składowiska odpadów przemysłowych, obręb ewidencyjny 0017, jednostka ewidencyjna Skawina, zlokalizowanych w miejscowości SkawinaZS.515.11.2018.MK19-01-2021 16:2719-01-2021 16:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1783/2020Wniosek o zmianę decyzji z dnia 16 września 2019 r. znak: ZS.515.11.2018.MK, ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemiZS.515.22.2020.MK19-01-2021 16:2719-01-2021 16:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBurmistrz Miasta i Gminy Skawina
7/2021Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 16 września 2019 r. znak: ZS.515.11.2018.MK, ustalającą plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, występującego na części działki o numerze 2064/34 obręb 0017 Skawina, zlokalizowanej w SkawinieZS.515.22.2020.MK19-01-2021 16:2719-01-2021 16:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
2/2021Wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoRG.6733.11.202019-01-2021 16:2219-01-2021 16:22Urząd Gminy i Miasta w SzadkuP4 Sp. z o. o.
28/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRG.7624/1/2009.4.2018.3.201919-01-2021 15:5919-01-2021 15:59Urząd Gminy i Miasta w SzadkuBurmistrz Gminy i Miasta Szadek
1/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRG.7624/3/2009.5.2018.4.201919-01-2021 15:5919-01-2021 15:59Urząd Gminy i Miasta w SzadkuBurmistrz Gminy i Miasta Szadek
6/2021Dot. zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.RGRiOŚ.6221.37.2020.SS19-01-2021 15:4619-01-2021 15:46Starostwo Powiatowe w ŁodziStarostwo Powiatowe w Łodzi
z 260764