Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2607217
z 260722
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
10/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRGKiOŚ.6220.2.202018-01-2021 16:5118-01-2021 16:51Urząd Gminy MasłówWójt Gminy Masłów
13/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachRGKiOŚ.6220.3.202018-01-2021 16:5118-01-2021 16:51Urząd Gminy MasłówWójt Gminy Masłów
12/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRGKiOŚ.6220.3.202018-01-2021 16:5118-01-2021 16:51Urząd Gminy MasłówWójt Gminy Masłów
42/2021OPINIA pozytywna przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Mycielin, Gościeszowice, Niegosławice, Sucha Dolna, Krzywczyce i Zimna Brzeźnica w gminie Niegosławice.WZŚ.410.8.2021.RD18-01-2021 16:5018-01-2021 16:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
43/2021POSTANOWIENIE uzgadniające przedstawiony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach: Mycielin, Gościeszowice, Niegosławice, Sucha Dolna, Krzywczyce i Zimna Brzeźnica w gminie Niegosławice.WZŚ.610.1.2021.RD18-01-2021 16:5018-01-2021 16:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
8/2021UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku cis pospolity w ramach zadania inwestycja pn. zagospodarowanie terenu działki nr 116/182 i części 116/184 obręb 4 w Kostrzynie nad OdrąWPN-I.6400.39.2020.KS (WPN-I.6400.1.2021.KS )18-01-2021 16:3518-01-2021 16:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Burmistrz Miasta Kostrzyn n/O
40/2021POSTANOWIENIE, w którym postanawia się odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na umyślne niszczenie drzewa z gatunku cis pospolity Taxus baccata, rosnącego przy ulicy Bema w Kostrzynie nad Odrą, tj. na działce o numerze ewidencyjnym 116/182, obręb 0004 Śródmieście, gmina Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski, województwo lubuskie.WPN-I.6400.39.2020.KS (WPN-I.6400.1.2021.KS )18-01-2021 16:3518-01-2021 16:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1236/2020WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie gniazda sroki znajdującego się na drzewie, rosnącego na działce nr 320/19 przy ul. Aleja Niepodległości 8a.WPN-I.6401.383.2020.KS18-01-2021 16:3518-01-2021 16:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.POLONIA MAIOR Sp. z o.o.
20/2021UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o wydanie zezwolenia na usunięcie gniazda sroki znajdującego się na drzewie, rosnącego na działce nr 320/19 przy ul. Aleja Niepodległości 8a w Zielonej GórzeWPN-I.6401.383.2020.KS / WPN-I.6401.5.2021.KS18-01-2021 16:3518-01-2021 16:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.POLONIA MAIOR Sp. z o.o.
41/2021DECYZJA zezwalająca na niszczenie i usuwanie siedliska oraz gniazda sroki Pica pica, znajdującego się na drzewie oznaczonym nr 3 z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur L., rosnącym przy ulicy Al. Niepodległości 8A w Zielonej Górze, na działce o numerze ewidencyjnym 320/23, obręb 0018, Zielona Góra (miasto), powiat Zielona Góra, województwo lubuskie, w związku z realizacją inwestycji.WPN-I.6401.383.2020.KS / WPN-I.6401.5.2021.KS18-01-2021 16:3518-01-2021 16:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
z 260722