Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2291833
z 229184
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
276/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 843 w miejscowości Miechowice Wielkie oraz na działkach 557 i 558 położonych w miejscowości Wietrzychowice”ST-I.420.2.7.2018.MB20-04-2018 16:4620-04-2018 16:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWójt Gminy Wietrzychowice
440/2018Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na działkach nr 843 w miejscowości Miechowice Wielkie oraz na działkach 557 i 558 położonych w miejscowości WietrzychowiceST-I.420.2.7.2018.MB20-04-2018 16:4620-04-2018 16:46Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
439/2018Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową nr 1574 K Ptaszkowa-Ptaszkowa”OP-II.670.23.2018.RK20-04-2018 16:4320-04-2018 16:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePowiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
438/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Modernizacji kanału sanitarnego DN 600 mm w Makowie Podhalańskim, odprowadzającego ścieki do OS w Suchej Beskidzkiej”OO.4207.130.2017.TŚ20-04-2018 16:4020-04-2018 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePrzedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o.
89/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przebudowy instalacji technologicznych na Ośrodkach KRN PławowiceOO.4203.1.5.2017.MSl20-04-2018 16:3320-04-2018 16:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGNiG S.A. Oddział Geologii I Eksploatacji, Dział Ochrony Środowiska
437/2018Postanowienie o braku ooś dla Przebudowy instalacji technologicznych na Ośrodkach KRN PławowiceOO.4203.1.5.2017.MSl20-04-2018 16:3320-04-2018 16:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
2032/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla - „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”OO.4210.28.2017.JP20-04-2018 16:2820-04-2018 16:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePan Sebastian Piątkowski, BBF Sp. z o.o.
432/2018Postanowienie o braku ooś dla „Wydobywania gazu ziemnego ze złoża Gorlice-Glinik"OO.420.1.2018.BaK20-04-2018 16:2820-04-2018 16:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionakny Dyrektor Lasów Państwowych w Krakowie
436/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Prac na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”OO.4210.28.2017.JP20-04-2018 16:2820-04-2018 16:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
423/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy ZatorOO.420.2.30.2018.BM20-04-2018 16:2820-04-2018 16:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBurmistrz Zatora
z 229184