Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2571313
z 257132
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
43/2020Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewa.DG.SR.613.42.202023-09-2020 15:1723-09-2020 15:17Starostwo Powiatowe w PolkowicachStarosta Polkowicki
42/2020Wniosek Burmistrza Polkowic z dnia 08.04.2020 r. znak: KOM.7021.1.15.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa robinii akacjowej, działka 164/10, obręb 2 miasto Polkowice, gmina Polkowice.DG.SR.613.42.202023-09-2020 15:1723-09-2020 15:17Starostwo Powiatowe w PolkowicachBurmistrz Polkowic
7/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRIŚ.6220.3.202023-09-2020 15:1723-09-2020 15:17Urząd Gminy SabniePrzedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o. o
15/2020Opinia PGW Wody Polskie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji kruszarekRIŚ.6220.3.202023-09-2020 15:1723-09-2020 15:17Urząd Gminy SabniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
11/2020Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Sokołowie PodlaskimRIŚ.6220.3.202023-09-2020 15:1723-09-2020 15:17Urząd Gminy SabniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim
226/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w postaci: prowadzenie punktu zbierania i przeładunku złomuDK-OŚ.6233.2.202023-09-2020 15:1423-09-2020 15:14Urząd Miasta ChełmTRANS-MET Firma Usługowo Handlowa
225/2020Wniosek o zmianę decyzji na zbieranie odpadów z dn. 2 sierpnia 2016 r. znak: OŚ.6233.5.2016DK-OŚ.6233.3.202023-09-2020 15:1423-09-2020 15:14Urząd Miasta ChełmPHUP NESS Beniamin Wójtowicz
211/2020Wniosek o zmianę obowiązującej decyzji nr. Oś.6233.15.2015 na zbieranie odpadówDK-OŚ.6233.5.202023-09-2020 15:1423-09-2020 15:14Urząd Miasta ChełmFirma Handlowo Transportowo Usługowa DAKO s.c. MAriusz Danilkiewicz, Dariusz Kopiński
356/2020Decyzja zmieniająca za zgodą strony decyzję z dnia 15 grudnia 2015 r. znak: OŚ.6233.15.2015 - DAKO S.C. Mariusz Danilkiewicz, Dariusz KopińskiDK-OŚ.6233.5.202023-09-2020 15:1423-09-2020 15:14Urząd Miasta ChełmUrząd Miasta Chełm Wydział Ochrony Środowiska
216/2020Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadówDK-OŚ.6233.6.202023-09-2020 15:1423-09-2020 15:14Urząd Miasta Chełm"METAL-POL" Sp. z o.o.
z 257132