Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2581000
z 258100
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1533/2020Wniosek o zgodę na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych oraz niszczenia, usuwania lub uszkadzania zimowisk następujących gatunków zwierząt: - Nietoperze ChiropteraOP-I.6401.333.2020.MKl22-10-2020 17:4022-10-2020 17:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łobzowskiej 45
1534/2020Wniosek o zgodę na umyślne chwytanie, transport, przetrzymywanie okazów gatunków, umyślne płoszenie lub niepokojenie oraz umyślne wprowadzanie do środowiska przyrodniczego następujących gatunków zwierząt: - ropucha szara (Bufo bufo) - żaba trawna (Rana temporaria) - żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) - żaba wodna (Pelophylax esculentus) - żaba jeziorkowa (Pelophylca lessonae) - kumak nizinny (Bombina bombina) - traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) - traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) - jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) - jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) - padalec zwyczajny (Anguis fragilis) - zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) - gniewosz plamisty (Coronella austriaca) oraz inne gatunki płazów i gadów napotkane na terenie przedmiotowego przedsięwzięciaOP-I.6401.334.2020.MKl22-10-2020 17:4022-10-2020 17:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieFHU STAR-KOP
1535/2020Wniosek o zgodę na transport, chów, przetrzymywanie, posiadanie, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymiany oraz darowizny okazów następujących gatunków zwierząt: - szczygieł (Carduelis carduelis) - szczygieł syberyjski (Carduelis major) - makolągwy (Linaria cannabina) - gil (Pyrrhula pytthuła) - dzwońca (Chloris chloris) - czyż (Spinus spinus) - zięba (Fringilla coelebs)OP-I.6401.335.2020.MKl22-10-2020 17:4022-10-2020 17:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1277/2020Wniosek o zgodę na niszczenie siedlisk lub ostoi będących: obszarem rozrodu, odpoczynku oraz żerowania. następujących gatunków zwierząt: - wróbel pospolity (Passer domesticus) - sikora bogatka (Parus major) - ślimak winniczek (Helix pomatia)OP-I.6401.292.2020.MKl22-10-2020 17:2522-10-2020 17:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMerite Sp. z o.o.
1530/2020Decyzja - Zezwolenie na niszczenie siedlisk lub ostoi będących: obszarem rozrodu, odpoczynku oraz żerowania. następujących gatunków zwierząt: - wróbel pospolity (Passer domesticus) - sikora bogatka (Parus major) - ślimak winniczek (Helix pomatia)OP-I.6401.292.2020.MKl22-10-2020 17:2522-10-2020 17:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1366/2020Wniosek o zgodę na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd następujących gatunków zwierząt: - oknówka zwyczajna (Delichon urbicum)OP-I.6401.304.2020.MKl22-10-2020 17:2522-10-2020 17:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWójt Gminy Sułkowice
1368/2020Wniosek o zgodę na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd następujących gatunków zwierząt: - oknówka zwyczajna (Delichon urbicum) - kopciuszek zwyczajny (Phoenicuurus ochruros)OP-I.6401.306.2020.MKl22-10-2020 17:2522-10-2020 17:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWójt Gminy Sułkowice
1392/2020Postanowienie - Odmowa wszczęcia postępowania z wniosku Gminy Sułkowice, Rynek 1, 32-440 Sułkowice w sprawie wydania zezwolenia na czynności zakazane wobec chronionych gatunkówOP-I.6401.306.2020.MKl22-10-2020 17:2522-10-2020 17:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1367/2019Opinia dla „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku”ST-II.410.30.7.2019.JJ22-10-2020 17:2522-10-2020 17:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1367/2020Wniosek o zgodę na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd następujących gatunków zwierząt: - oknówka zwyczajna (Delichon urbicum)OP-I.6401.305.2020.MKl22-10-2020 17:2522-10-2020 17:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWójt Gminy Sułkowice
z 258100