Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2610581
z 261059
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
42/2021postanowienie (promesa) na usunięcie drzew i krzewów z terenu objętego wpisem do rejestru zabytkówZN-III.5142.19.202028-01-2021 13:3228-01-2021 13:32Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w KrakowieWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
61/2021Wniosek.OŚZ.6123.30.202128-01-2021 13:2628-01-2021 13:26Starostwo Powiatowe w OpocznieUrząd Gminy w Poświętnem
539/2020Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.220.202028-01-2021 13:2028-01-2021 13:20Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska*******
27/2021Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.220.202028-01-2021 13:2028-01-2021 13:20Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
130/2019Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku ptaka - kopciuszka występującego na budynku Banku Żywności, położonego przy ul. Bohaterów Monte Cassino 4 w Olsztynie.WOPN.6401.301.2018.2019.ED28-01-2021 13:2028-01-2021 13:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
43/2021Opinia WSTI.4220.1.2021.JWWSTI.4220.1.2021.JW28-01-2021 13:1928-01-2021 13:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuNaczelnik Wydziału Spraw Terenowych I w Suwałkach
44/2021Opinia WSTI.4220.2.2021.JWWSTI.4220.2.2021.JW28-01-2021 13:1928-01-2021 13:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuNaczelnik Wydziału Spraw Terenowych I w Suwałkach
45/2021Opinia WSTI.4220.6.2021.JWWSTI.4220.6.2021.JW28-01-2021 13:1928-01-2021 13:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuNaczelnik Wydziału Spraw Terenowych I w Suwałkach
46/2021Opinia WSTI.4220.7.2021.JWWSTI.4220.7.2021.JW28-01-2021 13:1928-01-2021 13:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuNaczelnik Wydziału Spraw Terenowych I w Suwałkach
2027/2020Decyzja - WPN.420.66.2020.PSWPN.420.66.2020.PS28-01-2021 13:1928-01-2021 13:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
z 261059