Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2542282
z 254229
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
692/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na chów następujących gatunków ptaków: szczygieł, gil zwyczajny, czyż zwyczajny, grubodziób zwyczajny, krzyżodziób modrzewiowy, krzyżodziób sosnowy, krzyżodziób świerkowy, dzwoniec, czeczotka, czeczotka tundrowa, łuskowiec, zięba zwyczajna, makolągwa zwyczajna, makolągwa szaraWPN.6401.251.2020.TL05-06-2020 15:3405-06-2020 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
774/2020Decyzja zezwalająca na chów oraz na transport na ter. woj. śląskiego, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznę, osobników formy dzikiej następujących gatunków i ich potomstwa: szczygieł (Carduelis carduelis) – 10 os., gil (Pyrrhula pyrrhula) – 8 os., czyż (Spinus spinus) – 10 os., grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) – 10 os., krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera) – 10 os., krzyżodziób sosnowy (Loxia pytyopsittacus) – 10 os., krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) – 10 os., dzwoniec (Chloris chloris) – 10 os., czeczotka (Acanthis flammea) – 10 os., czeczotka tundrowa (Acanthis hornemanni) – 10 os., łuskowiec (Pinicola enucleator) – 10 os., zięba (Fringilla coelebs) – 10 os., makolągwa (Linaria cannabina) – 10 os.; Odmowa wydania zezwolenia na ww. czynności, w odniesieniu do 10 os. formy dzikiej makolągwy szarej (Linaria johannis) i ich potomstwa.WPN.6401.251.2020.TL05-06-2020 15:3405-06-2020 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
775/2020Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków w gminie PszczynaWOOŚ.410.141.2020.AB05-06-2020 15:3405-06-2020 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
776/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzew na działce przy ul. Sosnowej w PyskowicachWPN.6401.283.2020.TL05-06-2020 15:3405-06-2020 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
16/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 294/1 obręb Kolonia Drużbice, gm. Drużbice.ROŚ.6131.29.202005-06-2020 15:3105-06-2020 15:31Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
15/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 50 obręb Józefów, gm. Drużbice.ROŚ.6131.27.202005-06-2020 15:3105-06-2020 15:31Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
957/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku ptaka - sroki, bytującej na drzewie zlokalizowanym w rejonie budynku przy ul. Piłsudskiego 58 w Olsztynie.WOPN.6401.83.2020.ZH05-06-2020 15:1105-06-2020 15:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieZarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
1020/2020Opinia sporządzona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo, gm. Zalewo, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTE.410.31.2020.BW05-06-2020 15:0405-06-2020 15:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
129/2020Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczneOŚ.6221.00016.202005-06-2020 15:0205-06-2020 15:02Starostwo Powiatowe w KołobrzeguP4 Sp.zo.o.
39/2020Informacja o pierwszej zmianie danych w stacji bazowej telefonii komórkowej, operatora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, nr BIL4490_B, zlokalizowanej na działkach nr 469 i 470, obręb ewidencyjny Łukowa, gmina Łukowa, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.RO.6221.11.202005-06-2020 15:0105-06-2020 15:01Starostwo Powiatowe w BiłgorajuP4 Sp. z o.o.
z 254229