Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2542277
z 254228
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
957/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku ptaka - sroki, bytującej na drzewie zlokalizowanym w rejonie budynku przy ul. Piłsudskiego 58 w Olsztynie.WOPN.6401.83.2020.ZH05-06-2020 15:1105-06-2020 15:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieZarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
1020/2020Opinia sporządzona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo, gm. Zalewo, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTE.410.31.2020.BW05-06-2020 15:0405-06-2020 15:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
129/2020Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczneOŚ.6221.00016.202005-06-2020 15:0205-06-2020 15:02Starostwo Powiatowe w KołobrzeguP4 Sp.zo.o.
39/2020Informacja o pierwszej zmianie danych w stacji bazowej telefonii komórkowej, operatora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, nr BIL4490_B, zlokalizowanej na działkach nr 469 i 470, obręb ewidencyjny Łukowa, gmina Łukowa, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.RO.6221.11.202005-06-2020 15:0105-06-2020 15:01Starostwo Powiatowe w BiłgorajuP4 Sp. z o.o.
130/2020Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczneOś.6221.00017.202005-06-2020 15:0005-06-2020 15:00Starostwo Powiatowe w KołobrzeguP4 Sp.zo.o.
133/2020Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczneOŚ.6221.00018.202005-06-2020 14:5805-06-2020 14:58Starostwo Powiatowe w KołobrzeguP4 Sp.zo.o.
1043/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na…pn.: „Zmiana lasu na użytek rolny w miejscowości Tarce w granicach działki o nr ewid. 41/4 arkusz mapy 5 obręb Tarce, gmina Jarocin”.WOO-II.420.7.2020.JS05-06-2020 14:5605-06-2020 14:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu*******
1044/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na…pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo – Wolsztyn”.WOO-II.420.29.2020.JS05-06-2020 14:5605-06-2020 14:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuIDOM
1045/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na…pn. „Budowa mijanki w Parkowie na linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Piła Główna na odcinku od km 34+460 do km 37+880”.WOO-II.420.40.2020.JS05-06-2020 14:5605-06-2020 14:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuINFRA - CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. INSTYTUT KOLEJNICTWA
1048/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do zwierząt chronionych karlik malutki Poznań, ul. DymkaWPN-II.6401.117.2020.AM05-06-2020 14:5605-06-2020 14:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuAutorska Pracownia Architektoniczna PROJEKT Sp. z o.o.
z 254228