Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2310846
z 231085
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
244/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni S2 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych, dla zaopatrzenia w wodę wodociągu wiejskiego w Śniadówce.WOOŚ.420.28.2018.BT20-06-2018 09:1820-06-2018 09:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Baranów
618/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni S2 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych, dla zaopatrzenia w wodę wodociągu wiejskiego w Śniadówce.WOOŚ.420.28.2018.BT20-06-2018 09:1820-06-2018 09:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
61/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 drzew z gatunku żywotnik zachodni, rosnących w obrębie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 473/5, obręb 13 położonej w miejscowości Secemin - teren placu szkoły, zgodny z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodyROL.613.28.2018.V20-06-2018 09:1720-06-2018 09:17Starostwo Powiatowe we WłoszczowieGmina Secemin
697/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni S2 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych, dla zaopatrzenia w wodę wodociągu wiejskiego w Śniadówce.WOOŚ.420.28.2018.BT20-06-2018 09:1720-06-2018 09:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
959/2018Wniosek na usunięcie drzew z terenu ROD "Skarbówek" ul Chopina 120- Andrzej BrzegowyWOŚ.II.71200.1.42.2018.AM20-06-2018 09:1720-06-2018 09:17Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego*******
93/2018Decyzja nr DAR-UA-VIII.1145.2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu ABB sp. z o.o. Oddział w Łodzi poprzez budowę hali biurowo-magazynowo-produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93, na działkach nr 55/120 i 55/109, w obrębie B 35 oraz fragmentach działek 55/112, 55/114, 55/120, 55/194 obręb B-35.DAR-UA-VIII.6730.74.201820-06-2018 09:1320-06-2018 09:13Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
60/2018Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówOR.RGOiOŚ.6131.40.201820-06-2018 09:1320-06-2018 09:13Urząd Miasta i Gminy SycówBurmistrz Miasta i Gminy Syców
59/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOR.RGOiOŚ.6131.40.201820-06-2018 09:1320-06-2018 09:13Urząd Miasta i Gminy SycówZakład Urządzeń Mechanicznych S. C.
48/2018Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów.ŚR.6220.1.201820-06-2018 09:0120-06-2018 09:01Starostwo Powiatowe w OleckuOleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka z o. o.
58/2018Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówOR.RGOiOŚ.6131.39.201820-06-2018 08:5520-06-2018 08:55Urząd Miasta i Gminy SycówBurmistrz Miasta i Gminy Syców
z 231085