Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2182231
z 218224
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1732/2017Opinia WPN.410.3.19.2017.ARWPN.410.3.19.2017.AR28-07-2017 16:4028-07-2017 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Beata Bezubik
1733/2017Postanowienie WPN.43.89.2017.MŁWPN.43.89.2017.MŁ28-07-2017 16:3928-07-2017 16:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuZ up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Halina Ławniczuk Naczelnik Wydziału Organizacyjno Finansowego
1734/2017Opinia WPN.410.1.40.2017.ARWPN.410.1.40.2017.AR28-07-2017 16:3928-07-2017 16:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Beata Bezubik
1735/2017Postanowienie WPN.43.92.2017.MŁWPN.43.92.2017.MŁ28-07-2017 16:3928-07-2017 16:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
1740/2017Opinia WPN.410.3.20.2017.ARWPN.410.3.20.2017.AR28-07-2017 16:3928-07-2017 16:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Beata Bezubik
1428/2017Opinia do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.3.23.2017.MaS28-07-2017 16:1328-07-2017 16:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1429/2017Opinia do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.3.25.2017.MaS28-07-2017 16:1328-07-2017 16:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1430/2017Ponowna opinia do projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.3.29.2017.MaS28-07-2017 16:1328-07-2017 16:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1431/2017Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.OO.410.5.29.2017.MaS28-07-2017 16:1328-07-2017 16:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1432/2017Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice - Stelmachów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.OO.410.5.30.2017.MaS28-07-2017 16:1328-07-2017 16:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 218224