Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2430644
z 243065
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
31/2019Wniosek Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie z siedzibą przy ul.Asfaltowej 1, 05-200 Zagościniec, uzupełniony w dniu 10.05.2019 r., o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, z działki nr ew. 38 obr. Majdan, gmina Wołomin,rosnących w pasie drogi powiatowej nr 4314W - ul. Mińska.WID.711.7.24.1.2019.JKK25-06-2019 16:3125-06-2019 16:31Urząd Miejski w WołominieStarosta Wołomiński
36/2019Decyzja Burmistrza Wołomina nr 65/2019, z dnia 25.06.2019 r., zezwalająca Powiatowi Wołomińskiemu na usunięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 4314W, na terenie działki nr ew. 38 obręb Majdan, gmina Wołomin.WOŚ.6131.1.34.201925-06-2019 16:3125-06-2019 16:31Urząd Miejski w WołominieBURMISTRZ WOŁOMINA
37/2019Wniosek Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej - ul. Mińskiej, na terenie działki nr ew. 248 obręb Majdan, gmina Wołomin.WID.711.7.34.2019.JKK25-06-2019 16:3125-06-2019 16:31Urząd Miejski w WołominieStarosta Wołomiński
38/2019Wniosek Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogi powiatowej - ul. Piłsudskiego, na terenie działki nr ew. 35/2 obręb 05 Wołomin.WID.711.7.41.2019.JKK25-06-2019 16:3125-06-2019 16:31Urząd Miejski w WołominieStarosta Wołomiński
40/2019Decyzja Burmistrza Wołomina nr 66/2019 z dnia 25.06.2019 r. zezwalająca Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Kobyłkowskiej 1, 05-200 Wołomin, na usunięcie drzew gatunku topola kanadyjska, z działki nr ew. 2 obr. 04 Duczki, gmina Wołomin, w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 - ul. Szosa Jadowska.WOŚ.6131.1.46.201925-06-2019 16:3125-06-2019 16:31Urząd Miejski w WołominieBURMISTRZ WOŁOMINA
39/2019Wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Kobyłkowskiej 1, 05-200 Wołomin, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku topola kanadyjska, z działki nr ew. 2 obr. 04 Duczki, gmina Wołomin, w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 - ul. Szosa Jadowska.RD-5.471.24.2019.MŁ25-06-2019 16:3125-06-2019 16:31Urząd Miejski w WołominieMazowiecki Zarzad Dróg Wojewódzkich
184/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Montaż instalacji przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów kuchennych na substrat do procesów fermentacji metanowej w istniejącej linii przeróbki osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w ŻorachWOOŚ.420.28.2019.AS325-06-2019 16:0125-06-2019 16:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Knalizacji Żory Sp. z o.o. w Żorach
751/2019Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż instalacji przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów kuchennych na substrat do procesów fermentacji metanowej w istniejącej linii przeróbki osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Żorach”WOOS.420.28.2019.AS3.725-06-2019 16:0125-06-2019 16:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
180/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy (polder przepływowy) poniżej ujścia rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy na terenie miasta Gliwice25-06-2019 16:0125-06-2019 16:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachBiuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
1972/2018Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) poniżej ujścia rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy na terenie miasta GliwiceWOOŚ.420.159.2018.MK225-06-2019 16:0125-06-2019 16:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPrezydent Miasta Gliwice
z 243065