Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2606768
z 260677
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
38/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pozyskiwanie; niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam bobrowych zlokalizowanych w Żarach obręb 5, działki o numerach ewidencyjnych 25, 24, 23/4, 23/7, działka leśna 460, działki 210, 211, 212, 205, 206, 209 w związku z zalewaniem budynków i gruntów rolnych powodowanym przez bobry.WPN-I.6401.43.2021.KS15-01-2021 15:3115-01-2021 15:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
201/2017Decyzja udzielająca zezwolenia dla Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu, Oddział Cukrownia Kruszwica na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (elektrociepłownia i ciepłownia).OSR.6226.5.201515-01-2021 15:1415-01-2021 15:14Starostwo Powiatowe w InowrocławiuStarosta Inowrocławski
60/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówUD-X-WOS.6131.187.2020.MOR15-01-2021 15:1215-01-2021 15:12Urząd Miasta Stołecznego WarszawyUrząd m. st. Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek
59/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewUD-X-WOS.6131.187.2020.MOR15-01-2021 15:1215-01-2021 15:12Urząd Miasta Stołecznego WarszawyKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
62/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówUD-X-WOS.6131.1.2021.MOR15-01-2021 15:1215-01-2021 15:12Urząd Miasta Stołecznego WarszawyUrząd m. st. Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek
61/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewUD-X-WOS.6131.1.2021.MOR15-01-2021 15:1215-01-2021 15:12Urząd Miasta Stołecznego WarszawyMiasto st. Warszawa - Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
64/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówUD-X-WOS.6131.169.2020.MOR15-01-2021 15:1215-01-2021 15:12Urząd Miasta Stołecznego WarszawyUrząd m. st. Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek
63/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewUD-X-WOS.6131.169.2020.MOR15-01-2021 15:1215-01-2021 15:12Urząd Miasta Stołecznego WarszawyMiasto st. Warszawa - Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
105/2021Opinia sporządzona dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wyrandy, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.127.2020.AD.215-01-2021 15:0815-01-2021 15:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
594/2020Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadówDOŚ-I.6221.7.202015-01-2021 15:0815-01-2021 15:08Urząd Miejski w Białymstoku„AUTO – EUROREMONT” Jerzy Żarniewski
z 260677