Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2606757
z 260676
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
37/2021DECYZJA wnosząca sprzeciw dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na odbudowie istniejącego ziemnego stawu rybnego na terenie działek nr 106/1, 89/3, 88/3, 84/3, 83/3, 82/3, 694, 154/2 obręb 0044 Ostrów, gmina Sulęcin.WPN-I.670.94.2020.KO15-01-2021 14:4515-01-2021 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
36/2021ZGŁOSZENIE planowanych działań polegających na odbudowie istniejącego ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego w Sulęcinie, obręb Ostrów w gminie Sulęcin z okresowym poborem wody i jej odprowadzeniem w km 32+562 rzeki Postomii bez piętrzenia jej wód. Rodzaj prowadzenia działań: mechaniczne odmulenie oraz wbudowanie skarpy stawu.WPN-I.670.94.2020.KO15-01-2021 14:4515-01-2021 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
2/2021Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.BOŚ.6740.1.D.1326.202015-01-2021 14:4515-01-2021 14:45Starostwo Powiatowe w ŚwieciuGmina Drzycim
32/2021Opinia do projektu zmiany dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień.WOOŚ.410.2.1.202115-01-2021 14:3715-01-2021 14:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
104/2021Opinia sporządzona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowość Wałdowo, gmina Ostróda, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTE.410.59.2020.BW15-01-2021 14:3515-01-2021 14:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2254/2020wniosek o zezwolenia na odstrzał bobrów, gm. Miedzichowo, ŁęcznoWST.6401.93.2020.MT15-01-2021 14:3015-01-2021 14:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu*******
2255/2020Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy DobrzycaWOO-III.410.694.2020.PW15-01-2021 14:3015-01-2021 14:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy Dobrzyca
2256/2020Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy DobrzycaWOO-III.410.694.2020.PW15-01-2021 14:3015-01-2021 14:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy Dobrzyca
3/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Jeziory Wielkie, Łękno, Zaniemyśl, Zwola i Luboniec, gmina ZaniemyślWOO-III.410.681.2020.PW15-01-2021 14:3015-01-2021 14:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Zaniemyśl
4/2021Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Jeziory Wielkie, Łękno, Zaniemyśl, Zwola i Luboniec, gmina ZaniemyślWOO-III.410.681.2020.PW15-01-2021 14:3015-01-2021 14:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Zaniemyśl
z 260676