Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2341523
z 234153
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
273/2017Informacja o zmianie danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneWSR-E.6222.1.403.2017.NU21-09-2018 16:1721-09-2018 16:17Urząd Miejski WrocławiaT-MOBILE POLSKA S.A.
275/2017Informacja o zmianie danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneWSR-E.6222.1.28.2017.NU21-09-2018 16:1721-09-2018 16:17Urząd Miejski WrocławiaPOLKOMTEL Sp. z o.o.,AERO2 Sp. z o.o.
392/2018Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneWSR-E.6222.90.2018.NU21-09-2018 16:1721-09-2018 16:17Urząd Miejski WrocławiaP4 Sp. z o.o.
393/2018Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneWSR-E.6222.81.2018.NU21-09-2018 16:1721-09-2018 16:17Urząd Miejski WrocławiaPOLKOMTEL Sp. z o.o.,PL2014 Sp. z o.o.
265/2017Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneWSR-E.6222.36.2017.NU21-09-2018 16:1621-09-2018 16:16Urząd Miejski WrocławiaP4 Sp. z o.o.
266/2017Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneWSR-E.6222.37.2017.NU21-09-2018 16:1621-09-2018 16:16Urząd Miejski WrocławiaP4 Sp. z o.o.
267/2017Informacja o zmianie danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneWSR-E.6222.1.251.2017.NU21-09-2018 16:1621-09-2018 16:16Urząd Miejski WrocławiaORANGE POLSKA S.A.
228/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego "Byczyna" w Obszarze Górniczym Byczyna w JaworznieWOOŚ.420.13.2018.IŁ21-09-2018 15:3221-09-2018 15:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachTAURON Wydobycie S.A.
1577/2018Decyzja zezwalająca na umyślne chwytanie i chwilowe przetrzymywanie osobników następujących gatunków: minóg strumieniowy (Lampetra planeri), minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae), koza (Cobitis taenia), głowacz białopłetwy (Cottus gobio), piskorz (Misgurnus fossilis), koza złotawa (Sabanejewia aurata)WPN.6401.471.2018.MS21-09-2018 15:3221-09-2018 15:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1569/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody podziemnej z triasowego poziomu wodonośnego studnią wierconą S1 zlokalizowaną na dz. nr 3495/2 obręb 10 Sosnowiec, woj. śląskie dla zaopatrzenia w wodę instalacji zaśnieżania stoku narciarskiego na terenie kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51 w Sosnowcu”WOOŚ.420.97.2018.JB21-09-2018 15:3121-09-2018 15:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 234153