Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2571126
z 257113
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1607/2020Zgłoszenie zamiaru wykonania prac polegających na wykonaniu wylotów kanalizacji deszczowej W1 i W2 na terenie OCHK Jezior Oleckich.WOPN.670.1.304.2020.ASU23-09-2020 13:4323-09-2020 13:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztyniePrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Jar" sp. z o.o.
1423/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków (pliszki siwej, jaskółki dymówki), nietoperzy (karlika większego, mroczka późnego), bytujących w budynku leśniczówki Wilczy Las, gm. Orzysz.WOPN.6401.181.202023-09-2020 13:4323-09-2020 13:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieNadleśnictwo Drygały
1608/2020Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków (pliszki siwej, jaskółki dymówki), nietoperzy (karlika większego, mroczka późnego), bytujących w budynku leśniczówki Wilczy Las, gm. Orzysz.WOP)N.6401.181.2020.AW.123-09-2020 13:4323-09-2020 13:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1452/2020Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków - padalca zwyczajnego, gołębiowatych bytujących na terenie inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1698 od DK 63 do msc. Ublik.WOPN.6401.182.202023-09-2020 13:4323-09-2020 13:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieSTRABAG Sp z o.o
1609/2020Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków (padalca zwyczajnego, gołębiowatych) bytujących na terenie inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1698 od DK 63 do msc. Ublik.WOPN.6401.182.2020.AW23-09-2020 13:4323-09-2020 13:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
140/2011Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne: Stacja bazowa RTON ZAKOPANE /GUBAŁÓWKA 233 (OŚ.6221.36.2013.BJH - Zakończenie eksploatacji radiolinii- poz. 4 tabl. 4; OŚ.6221.11.2014.BJH - Zakończenie eksploatacji radiolinii - poz. 12 tabl. 4)OŚ.6221.46.2011.MŁ23-09-2020 13:3323-09-2020 13:33Starostwo Powiatowe w ZakopanemTP EmiTel Sp. z o.o
591/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew ul. KoszaryFZ -I.7170.49.2020.HDO23-09-2020 13:2623-09-2020 13:26Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoPrezydent Miasta Zamość
255/2013Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne: Stacja bazowa 5488 SPYRKÓWKA (26106_KNO_ZAKOPANE_SPYRKOWKA) ul. Szymony 17a, 34-500 Zakopane (inst. zgł. pod znakiem: OŚ.6221.52.2011.MŁ) - 36 050.83 WOŚ.6221.48.2013.BJH23-09-2020 13:2223-09-2020 13:22Starostwo Powiatowe w ZakopanemPolska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z.o.o.
33/2020wniosek na wycinkę drzew i krzewówOŚA-I.613.19.2020.EŁ23-09-2020 13:1923-09-2020 13:19Starostwo Powiatowe w SokółceBurmistrz Dąbrowy Białostockiej
34/2020Odmowa udzielenia zezwolenia na wycinkę drzewaOŚA-I.613.19.2020.EŁ23-09-2020 13:1923-09-2020 13:19Starostwo Powiatowe w SokółceStarosta Powiatu Sokólskiego
z 257113