Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2526201
z 252621
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
494/2020Decyzja zezwalająca DROG BUD Sp. z o.o. na umyślne chwytanie, przetrzymywanie oraz umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca płazów i gadów na terenie inwestycji pn. „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu, odcinek od Skrzyżowania z Drogą Krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika z podziałem na dwie części: Część A: Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 935 Etap I”, w odniesieniu do następujących gatunków: żaba trawna, żaba moczarowa, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, ropucha szara, ropucha zielona, traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, padalec zwyczajny.WPN.6401.169.2020.ZB03-04-2020 15:2403-04-2020 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
493/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne chwytanie, przetrzymywanie oraz umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca płazów i gadów na terenie inwestycji pn. „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu, odcinek od Skrzyżowania z Drogą Krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika z podziałem na dwie części: Część A: Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 935 Etap I”WPN.6401.169.2020.ZB03-04-2020 15:2403-04-2020 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachDrog-Bud Sp. z o.o.
495/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie i niepokojenie osobników kormorana czarnego, czapli siwej i wydry na stawach hodowlanych w Studzionce, gmina Pszczyna , w celu ograniczenia poważnych szkód w gospodarce rybackiejWPN.6401.170.2020.MS03-04-2020 15:2403-04-2020 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
443/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynków przy ul. Grzegorczyka 1 i ul. Gliwickiej 65 w OrzeszuWPN.6401.164.2020.MS03-04-2020 15:2403-04-2020 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiasto Orzesze
496/2020Decyzja zezwalająca Miastu Orzesze na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus), poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Gliwickiej 65 i ul. Grzegorczyka 1 w OrzeszuWPN.6401.164.2020.MS03-04-2020 15:2403-04-2020 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
497/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Kępa 2G-2H w SosnowcuWPN.6401.173.2020.ZB03-04-2020 15:2403-04-2020 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspółnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kępa 2G-2H w Sosnowcu
441/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Reymonta 61 A-D w RybnikuWPN.6401.166.2020.MS03-04-2020 15:2403-04-2020 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "RYF" w Rybniku
498/2020Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej "Ryf", ul. B. Chrobrego 39, 44-201 Rybnik na niszczenie siedlisk lub ostoi jerzyka (Apus apus) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 61 A-D w RybnikuWPN.6401.166.2020.MS03-04-2020 15:2403-04-2020 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1232/2011Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.zo.o. RZE 1015 C przy ul. Partyzantów 38, 35-234 RzeszówSR.6222.2.34.2011.II03-04-2020 15:0403-04-2020 15:04Urząd Miasta Rzeszowa
232/2020Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.zo.o. RZE 1015 C przy ul. Partyzantów 38, 35-234 RzeszówSR-II.6222.3.2.202003-04-2020 15:0403-04-2020 15:04Urząd Miasta RzeszowaP4 Sp. z o.o.
z 252621