Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2610517
z 261052
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
315/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOŚ.613.00155.202028-01-2021 13:0328-01-2021 13:03Starostwo Powiatowe w KołobrzeguPrezydent Miasta Kołobrzeg
34/2021zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówOŚ.613.00155.202028-01-2021 13:0328-01-2021 13:03Starostwo Powiatowe w KołobrzeguStarostwo Powiatowe w Kołobrzegu Wydział Ochrony Srodowiska
232/2020Decyzja 5/2020 z 31.12.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii inwestycji celu publicznego dla: Budowa ciągu pieszo-rowerowego od km. 1+530.985 do km 2+191.765 LK 91 wraz z rozbudową mostu w km 1.875 w torze nr 1 linii nr 629 (torze nr 3 linii nr 91) nad rzeką Wisłą oraz ulicami Podgórską i Zabłocie w Krakowie, realizowanego w ramach kontraktu: Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnejWI-IV.747.2.6.202028-01-2021 12:5928-01-2021 12:59Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieStarszy Inspektor Wojewódzki MUW
4/2021Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na terenie obrębu Kębłowo Nowowiejskie, gm. Nowa Wieś LęborskaRRG.6220.21.202028-01-2021 12:5528-01-2021 12:55Urząd Gminy w Nowej Wsi LęborskiejElektrownia Wiatrowa Dargolewo Sp. z o.o.
1/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 140, obręb Dłużec, gmina Lwówek Śląski"GPNŚ.6220.1.2021.KJ28-01-2021 12:5428-01-2021 12:54Urząd Gminy i Miasta Lwówek ŚląskiPS DACH Przemysław Skoczek
1/2021Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Świniec JTABŚ.6522.16.202028-01-2021 12:5428-01-2021 12:54Starostwo Powiatowe w KościanieEksploatacja Kruszywa
2/2021Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża Świniec JTABŚ.6522.16.202028-01-2021 12:5428-01-2021 12:54Starostwo Powiatowe w KościanieStarosta Kościański
297/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOŚ.613.00144.202028-01-2021 12:5328-01-2021 12:53Starostwo Powiatowe w KołobrzeguWójt Gminy Kołobrzeg
33/2021zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówOŚ.613.00144.202028-01-2021 12:5328-01-2021 12:53Starostwo Powiatowe w KołobrzeguStarostwo Powiatowe w Kołobrzegu Wydział Ochrony Srodowiska
55/2018Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020ABŚ.602.2.201728-01-2021 12:5228-01-2021 12:52Starostwo Powiatowe w KościanieZarzad Powiatu w Kościanie
z 261052