Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2489069
z 248907
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
62/2019Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego12-12-2019 15:2612-12-2019 15:26Urząd Gminy OsielskoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
63/2019Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska WOO.411.94.2019.KB12-12-2019 15:2612-12-2019 15:26Urząd Gminy OsielskoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
64/2019Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny NNZ.42.1.Os.2.201912-12-2019 15:2612-12-2019 15:26Urząd Gminy OsielskoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
465/2019Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu.12-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
464/2019Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu.12-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
462/2019Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu.WOO.410.241.2019.KB12-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta ToruniaRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
463/2019Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu.N.NZ.40.1.0.15.201912-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
461/2019Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu.12-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
142/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.GM-o.6131.109.201912-12-2019 15:2412-12-2019 15:24Urząd Miasta OświęcimPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
1437/2019Zgłoszenie podjęcia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWSI.500.2.4.2019.KN12-12-2019 15:2112-12-2019 15:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieStowarzyszenie Spacerówka
z 248907