Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2358222
z 235823
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1288/2018Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej"OO.4207.138.2017.BM13-11-2018 16:3013-11-2018 16:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
424/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. SiewnejOO.4207.138.2017.BM13-11-2018 16:3013-11-2018 16:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieDMK Inżynieria Sp. z o.o.
1533/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej"OO.4207.138.2017.BM13-11-2018 16:2913-11-2018 16:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1532/2018Raport OOŚ do ponownej oceny dla Budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu”OO.4222.1.2018.ASł13-11-2018 16:2013-11-2018 16:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMałopolskie Biuro Konsultingowo-Marketingowe - Ochrona Środowiska s.c. Zelków
1531/2018Postanowienie uzgadniające do ponownej oceny dla Budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu”OO.4222.1.2018.ASł13-11-2018 16:2013-11-2018 16:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1327/2018Postanowienie o braku ooś dla budowy drogi gminnej w miejscowości ZabagnieOO.420.2.15.2018.ASu13-11-2018 16:0313-11-2018 16:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
14/2018Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych (studnia nr 1) o zdolności poboru wód mniejszej niż 10m3/h, na działce nr ewid. 366 obręb Głupice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.1.201813-11-2018 16:0313-11-2018 16:03Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
15/2018Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego typu karpiowego na dz. nr ewid. 87/3, 86/2 obręb Podstoła - Zalesie, gm. Drużbice.ROŚ.6220.3.201813-11-2018 16:0313-11-2018 16:03Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
16/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych planowanego na działkach nr ewid. 65/3, 136/6, 64/1 obręb Drużbice, gm. Drużbice.ROŚ.6220.4.201813-11-2018 16:0313-11-2018 16:03Urząd Gminy w Drużbicach*******
17/2018Pismo o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą "budowa budynku inwentarskiego, w skład którego wchodzą zespół 8 - miu sektorów o planowanej obsadzie 3000 sztuk kur niosek każdy, ogrody zimowe, pakownia z częścią socjalną, instalacje: wodociągowa, ogrzewcza, wentylacji mechanicznej, elektryczna, kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Budowa dwóch silosów na paszę o ładowności do 30 ton każdy, Budowa brodzika dezynfekcyjnego, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki technologiczne o łącznej pojemności do 20m3 budowa zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznej.Budowa urządzenia wodnego - wylotu wód deszczowych do rowu melioracyjnego".13-11-2018 16:0313-11-2018 16:03Urząd Gminy w Drużbicach*******
z 235823