Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2608226
z 260823
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
117/2020Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania''.BD.ZZŚ.2.435.287.2020.AK21-01-2021 08:3621-01-2021 08:36Urząd Gminy w DrawskuPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Pile
816/2020Wniosek o usunięcie 1 drzewa na działce nr 218/2 w obrębie 214 przy ul. Wyspiańskiego ROD Małopolanin (działka wew. nr 53)SR-III.6131.304.202021-01-2021 08:3521-01-2021 08:35Urząd Miasta Rzeszowa*******
41/2021Udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr 218/2 w obrębie 214 przy ul. Wyspiańskiego ROD Małopolanin (działka wew. nr 53).SR-III.6131.304.202021-01-2021 08:3521-01-2021 08:35Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
39/2021Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 drzew dz. 1658/8, 2 drzew dz. 1655/5, 7 drzew dz. 1655/3, 11 sztuk drzew dz. 1654/6, 2 drzew dz. 1072/178, 1 drzewa dz. 1658/6 oraz krzewów dz. 1072/173 i 1658/5 w obrębie 208 przy ul. Podwisłocze.SR-III.6131.10.202121-01-2021 08:2821-01-2021 08:28Urząd Miasta RzeszowaMPEC - Rzeszów sp. z o. o.
40/2021Wniosek o usunięcie 14 sztuk drzew na działce nr 536 w obrębie 215 ul. Dębicka 64.SR-III.6131.9.202121-01-2021 08:2821-01-2021 08:28Urząd Miasta RzeszowaParafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja
3/2021Opinia sanitarna o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko(woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania''.ON-NS.9011.143.202021-01-2021 08:2321-01-2021 08:23Urząd Gminy w DrawskuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
38/2021Decyzja zezwalająca na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochrona ścisłą lub częściową - kormoran czarnyWPN.6401.2.2021.AP21-01-2021 08:1821-01-2021 08:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
48/2021wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyUA.6730.621.202021-01-2021 08:1721-01-2021 08:17Urząd Miejski w Bielsku BiałejENERSYS sp. z o.o.
12/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.8.2021.SP21-01-2021 08:1521-01-2021 08:15Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
49/2021Brak sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewOSE-ZI.6131.8.2021.SP21-01-2021 08:1521-01-2021 08:15Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
z 260823