Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2608237
z 260824
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1216/2020Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneOS-I.7223.12.2020.AW21-01-2021 09:0621-01-2021 09:06Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoElektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
7/2021zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczneOW.6221.1.202121-01-2021 09:0021-01-2021 09:00Starostwo Powiatowe w Radzyniu PodlaskimP4 Spółka z o.o.
39/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściowąWPN.6401.18.2021.AJ21-01-2021 08:5221-01-2021 08:52Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu
12/2021Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego z 20 marca 2014 r. nr DOŚ.7222.31.2013.JZ z późniejszymi zmianami, dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych (cynkowania wyrobów metalowych), gdzie całkowita objętość wanien procesowych wynosi 63,55 m3, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Oświęcimskiej 98K i eksploatowanej przez „STALKOR” Sp. z o.o.DOŚ-III.7222.7.2021.MWr21-01-2021 08:5221-01-2021 08:52Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego"STALKOR" Sp. z o.o.
118/2020Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania''.WOO-IV.4220.1352.2020.NB.321-01-2021 08:5121-01-2021 08:51Urząd Gminy w DrawskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
10/2021decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa usytuowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 36 obręb Kuźnica ŻelichowskaOS.613.174.2020.AR21-01-2021 08:5021-01-2021 08:50Starostwo Powiatowe w CzarnkowieStarosta Czarnkowsko - Trzcianecki
3/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROŚ.613.1.2021.MD21-01-2021 08:4121-01-2021 08:41Starostwo Powiatowe w Pruszczu GdańskimUrząd Gminy Kolbudy      
4/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROŚ.613.2.2021.MD21-01-2021 08:4121-01-2021 08:41Starostwo Powiatowe w Pruszczu GdańskimUrząd Gminy Cedry Wielkie
5/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROŚ.613.3.2021.MD21-01-2021 08:4121-01-2021 08:41Starostwo Powiatowe w Pruszczu GdańskimUrząd Gminy Kolbudy      
6/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROŚ.613.4.2021.MD21-01-2021 08:4121-01-2021 08:41Starostwo Powiatowe w Pruszczu GdańskimUrząd Gminy Pszczółki      
z 260824