Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2687993
z 268800
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
865/2021Decyzja zezwalająca na niszczenie siedlisk lub ostoi, niszczenie gniazd, płoszenie i niepokojenie gatunków ptaków chronionych w związku z pracami przy zbiorniku Tresna - działka o nr ewid. 11000/34 (rejon ujścia rzeki Łękawki do zbiornika Tresna)WPN.6401.189.202119-10-2021 10:1619-10-2021 10:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
466/2021Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do usunięcia drzewDK-OŚ.6131.241.202119-10-2021 10:1619-10-2021 10:16Urząd Miasta Chełm*******
68/2021decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówRPPiOS.6131.116.202119-10-2021 10:1519-10-2021 10:15Urząd Gminy DopiewoWójt Gminy Dopiewo
71/2021Postanowienie o obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Kozielno i Kamienica, gmina Paczków".GKiI.6220.6.202119-10-2021 10:1419-10-2021 10:14Urząd Miejski w Złotym StokuUrząd Miejski w Paczkowie
465/2021Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do usunięcia drzewaDK-OŚ.6131.239.202119-10-2021 10:1219-10-2021 10:12Urząd Miasta Chełm*******
295/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚR.6131.484.2021.DS19-10-2021 10:1119-10-2021 10:11Urząd Miasta OpolaMiejski Zarząd Dróg w Opolu
72/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.GMR.6131.87.202119-10-2021 10:1019-10-2021 10:10Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach*******
73/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.GMR.6131.88.202119-10-2021 10:1019-10-2021 10:10Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach*******
74/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.GMR.6131.90.202119-10-2021 10:1019-10-2021 10:10Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach*******
75/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.GMR.6131.91.202119-10-2021 10:0919-10-2021 10:09Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach*******
z 268800