Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2390292
z 239030
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
228/2019wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda i zniszczenie siedliska bociana białego.WPN-II.6401.5.2019.AG15-02-2019 18:2715-02-2019 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu*******
230/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła fermentacji mezofilowej przy oczyszczalni ścieków „Gwda” w PileWOO-II.420.339.2018.EK15-02-2019 18:2715-02-2019 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuSpółka Wodno-Ściekowa "GWDA" Sp. z o. o.
229/2019Zezwolenie na zniszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda i zniszczenie siedliska bociana białego.WPN-II.6401.5.2019.AG15-02-2019 18:2715-02-2019 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
227/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na…budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo wraz z przesyłem do Kwilcza, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 20/2, 20/1, 80/5, 80/4, 80/2, 81/22, 81/23, 84/3, 81/1, 9/15, 83/3 obręb Orzeszkowo; 710/5, 610 obręb Kwilcz.WOO-II.420.9.2019.JS15-02-2019 18:2715-02-2019 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuGmina Kwilcz
2654/2018Postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na REGULACJI CIEKU WODNEGO KRĘPICA NA ODCINKU OD BISKUPIC DO RZEKI PROSNY, KALISZWOO-II.420.105.2018.WN15-02-2019 18:2715-02-2019 18:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2658/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na WYKONANIE OTWORU BADAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO KONIN GT-3 W KONINIE, WYSPA POCIEJEWO WRAZ Z RUROCIĄGIEM TECHNOLOGICZNYM I REMONTOWYM; DZ.NR 227/11, OBR.OSADAWOO-II.420.164.2018.WN15-02-2019 18:2215-02-2019 18:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplbej-Konin Sp z o.o.
231/2019Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonych w miejscowości Dopiewo, Skórzewo i DąbrowaWOO-III.410.36.2019.AM15-02-2019 18:2215-02-2019 18:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Dopiewo
232/2019Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonych w miejscowości Dopiewo, Skórzewo i DąbrowaWOO-III.410.36.2019.AM15-02-2019 18:2215-02-2019 18:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Dopiewo
2661/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ WRAZ Z USPOKOJENIEM RUCHU SAMOCHODOWEGO W UL.RATAJCZAKA W POZNANIUWOO-II.420.219.2018.ZP15-02-2019 18:2215-02-2019 18:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuUrząd Miasta Poznania
1675/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii III "ŁUBOWO" przy drodze S5 - Budowa Stacji Paliw, na działkach nr 314, 319, 320, 349 i 353, obręb 008 Łubowo".WOO-II.420.200.2018.BZ15-02-2019 18:2115-02-2019 18:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBiuro Projektów Geopol Sp. z o.o.
z 239030