Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2272394
z 227240
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
212/2018Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Prace utrzymaniowe na pot. Białka w km 1+500-2+100 w m. Dębno - Frydman, gm. Nowy Targ - Łapsze Niżne, pow. nowotarski, woj. małopolskieOP-II.670.12.2018.RK23-02-2018 16:0923-02-2018 16:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
213/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dotyczącego składowania odpadów komunalnychST-I.420.2.4.2018.JT23-02-2018 16:0923-02-2018 16:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieTomasz Gut
214/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie lub niepokojenie w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, modraszek i bogatek w uroczysku Grobla na terenie Puszczy NiepołomickiejST-I.6401.6.2018.MA23-02-2018 16:0923-02-2018 16:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePolska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody
210/2018Raport oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko dla Budowy instalacji do produkcji paszowego oraz technicznego siarczanu miedziOO.4242.37.2017.TŚ23-02-2018 15:5123-02-2018 15:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieLoreta Sp. z o.o
211/2018Raport oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko dla Budowy garaży podziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturąOO.4242.70.2017.TŚ23-02-2018 15:5123-02-2018 15:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMOGILSKA TOWER Sp. z o.o. Sp. K.
3248/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew (obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu)przy ul. Doroszewskiego 1, 3, 4, 13, 7, ul. Szobera 4 oraz ul. Klemensiewicza 3.23-02-2018 15:4923-02-2018 15:49Urząd Miasta Stołecznego WarszawySpółdzielnia Mieszkaniowa GÓRCZEWSKA
4843/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie 13 drzew - zamierających obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu przy ulicach Doroszewskiego i Szobera.UD-I-WOŚ-A.6131.92.2017.JZU23-02-2018 15:4923-02-2018 15:49Urząd Miasta Stołecznego Warszawyz up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Stanisław Pawełczyk Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
297/2018Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - kolidujące z budową parkingu.UD-I-WOŚ-A.6131.109.2017.JZU23-02-2018 15:4923-02-2018 15:49Urząd Miasta Stołecznego WarszawySpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Rozłogi"
298/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa - koliguje z budową parkingu (naliczona opłata za usunięcie drzewa).UD-I-WOŚ-A.6131.109.2017.JZU23-02-2018 15:4923-02-2018 15:49Urząd Miasta Stołecznego Warszawyz up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Stanisław Pawełczyk Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
4847/2017Decyzja zmieniająca decyzję Nr 88/2017 zezwalającą na usunięcie drzewa - zmiana dotyczy zezwolenia na usunięcie 3 drzew - ze względu na bezpieczeństwoUD-I-WOŚ-A.6131.87.2017.JZU23-02-2018 15:4923-02-2018 15:49Urząd Miasta Stołecznego Warszawyz up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Stanisław Pawełczyk Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
z 227240