Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2819874
z 281988
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1997/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego sołectwo Nowe ChechłoWOOŚ.410.527.2022.MM30-11-2022 14:5830-11-2022 14:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1983/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 2621/70, przy ul. Folwareckiej w ŻorachWPN.6401.673.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Miejska Żory
1984/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 47, obręb 73, przy ul. Słowiczej 59 w CieszynieWPN.6401.679.2022.KB30-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
1985/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na chów, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymiana lub darowizna okazów sowy - uszatki zwyczajnej (1 szt.)WPN.6401.672.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1986/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice po południowej stronie od ul. LokalnejWOOŚ.410.526.2022.PB30-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1897/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 2152/90, obręb 0002 Folwarki, przy ul. Wspólnej w ŻorachWPN.6401.642.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachBiuro Projektowa Rafał Drobczyk Sp. z o.o.
1987/2022Decyzja zezwalająca firmie Komart Wspólna Sp. z o. o. na niszczenie siedliska lub ostoi, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda w odniesieniu do 1 pary sroki (Pica pica), w związku z planowaną wycinką 1 szt. topoli mieszaniec euro-amerykański, o obwodzie pnia 78 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce o numerze 2152/90, obręb 0002 Folwarki, przy ul. Wspólnej w ŻorachWPN.6401.642.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1894/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 6486 obręb 0020, przy ul. Tysiąclecia 1 w Dąbrowie GórniczejWPN.6401.643.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR"
1988/2022Decyzja zezwalająca na Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, ul. Adamieckiego 11, 43-300 Dąbrowa Górnicza, na niszczenie siedliska lub ostoi, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda lub innego schronienia w odniesieniu do 1 pary kawki (Corvus monedula), w związku z planowaną wycinką 1 szt. wiśni ptasiej o obwodzie pnia 305 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce nr 6486, obręb 0020, przy ul. Tysiąclecia 1 w Dąbrowie GórniczejWPN.6401.643.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1797/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne chwytanie i chwilowe przetrzymywanie płazów i gadów, w związku z inwentaryzacją herpetofauny, na potrzeby opracowania dokumentacji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap IA na odcinku Katowice Piotrowice – Tychy.WPN.6401.604.2022.MS130-11-2022 14:5530-11-2022 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
z 281988