Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2572587
z 257259
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
285/2020Wniosek o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku w powierzchni ziemi na działce nr 375 obręb TarnówekWSI.511.5.2020.AS28-09-2020 12:0628-09-2020 12:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuKGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny
106/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRGOiOŚ.6220.14.202028-09-2020 12:0428-09-2020 12:04Urząd Miasta i Gminy SycówPV 71 Sp. z o.o.
919/2020Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. żaby trawnej, ropuchy szarej, traszki zwyczajnej, żaby śmieszki, żaby jeziorkowej, żaby wodnej, kumaka nizinnego, kumaka górskiego, rzekotki drzewnej, żaby moczarowej, traszki grzebieniastej, grzebiuszki ziemnej, ropuchy zielonej, ropuchy paskówki.WPN.6401.165.2020.JA28-09-2020 12:0428-09-2020 12:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
844/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. żaby trawnej, ropuchy szarej, traszki zwyczajnej, żaby śmieszki, żaby jeziorkowej, żaby wodnej, kumaka nizinnego, kumaka górskiego, rzekotki drzewnej, żaby moczarowej, traszki grzebieniastej, grzebiuszki ziemnej, ropuchy zielonej, ropuch paskówki oraz nietoperzy.WPN.6401.165.2020.JA28-09-2020 12:0428-09-2020 12:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieEKKOM Sp. z o.o. Kraków
257/2020Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji Stacji Bazowej P4 nr GDY0057_A, zlokalizowanej w Gdyni, ul. Zielona 19ROD.6222.4.35.2020.JSk28-09-2020 12:0328-09-2020 12:03Urząd Miasta GdyniP4 Sp. z o.o.
105/2020Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowaniaRGOiOŚ.6220.13.202028-09-2020 12:0128-09-2020 12:01Urząd Miasta i Gminy SycówBurmistrz Miasta i Gminy Syców
104/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRGOiOŚ.6220.13.202028-09-2020 12:0128-09-2020 12:01Urząd Miasta i Gminy SycówMeble Marzenie Węgłowski i Stryjakiewicz Sp. Jawna
289/2020Zezwolenie na usunięcie drzewa.ROŚ.613.107.2020.KS28-09-2020 11:5928-09-2020 11:59Starostwo Powiatowe w NysieStarosta Nyski
97/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z działki nr 10/3 AM-35 obręb Wołów (droga publiczna)RL.613.56.202028-09-2020 11:5328-09-2020 11:53Starostwo Powiatowe w Wołowie
79/2019Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewOŚ.6131.142.2018.JM-C28-09-2020 11:5228-09-2020 11:52Urząd Miejski w KluczborkuRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kujakowicach Górnych
z 257259