Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2572514
z 257252
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
159/2020decyzja na usunięcie drzewROŚ.613.86.2020.MD28-09-2020 10:1628-09-2020 10:16Starostwo Powiatowe w Pruszczu GdańskimStarosta Gdański
111/2020Pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówZN-III.5146.530.202028-09-2020 10:1628-09-2020 10:16Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w KrakowieWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
37/2020OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA o wyłożeniu (2) do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmianRGG-I.6720.1.201928-09-2020 10:1228-09-2020 10:12Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
18/2020Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowęBoś.6740.383.202028-09-2020 10:1128-09-2020 10:11Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimGmina Dziwnów
27/2020Decyzja o pozwoleniu na budowęBoś.6740.383.202028-09-2020 10:1128-09-2020 10:11Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimStarosta Kamieński
929/2020RAPORT oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych wolno stojących wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działce o numerze ewidencyjnym 198 obręb 0024 Lubniewice, gmina Lubniewice".WZŚ.4221.98.2020.PT28-09-2020 10:0828-09-2020 10:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.ZAKŁAD USŁUG ŚRODOWISKOWYCH
10/2020Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowęBoś.6740.352.202028-09-2020 10:0828-09-2020 10:08Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimENERGY Solar Spółka z o.o.
26/2020Decyzja o pozwoleniu na budowęBoś.6740.352.202028-09-2020 10:0828-09-2020 10:08Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimStarosta Kamieński
778/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.2.133.2020.RN28-09-2020 10:0628-09-2020 10:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieStarostwo Powiatowe w Lubaczowie
775/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.2.131.2020.RN28-09-2020 10:0628-09-2020 10:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieWójt Gminy Pysznica
z 257252