Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2572503
z 257251
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
929/2020RAPORT oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych wolno stojących wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na działce o numerze ewidencyjnym 198 obręb 0024 Lubniewice, gmina Lubniewice".WZŚ.4221.98.2020.PT28-09-2020 10:0828-09-2020 10:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.ZAKŁAD USŁUG ŚRODOWISKOWYCH
10/2020Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowęBoś.6740.352.202028-09-2020 10:0828-09-2020 10:08Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimENERGY Solar Spółka z o.o.
26/2020Decyzja o pozwoleniu na budowęBoś.6740.352.202028-09-2020 10:0828-09-2020 10:08Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimStarosta Kamieński
778/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.2.133.2020.RN28-09-2020 10:0628-09-2020 10:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieStarostwo Powiatowe w Lubaczowie
775/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.2.131.2020.RN28-09-2020 10:0628-09-2020 10:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieWójt Gminy Pysznica
776/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.2.132.2020.RN28-09-2020 10:0628-09-2020 10:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieBurmistrz Ustrzyk Dolnych
548/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.421.2.2020.BK28-09-2020 10:0628-09-2020 10:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
85/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.1.11.2020.RN.128-09-2020 10:0628-09-2020 10:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieMuzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
789/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.1.55.2020.RN.128-09-2020 10:0628-09-2020 10:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieBurmistrz Miasta Sanok
788/2020Uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.4221.15.2.2020.LK28-09-2020 10:0528-09-2020 10:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 257251