Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2572485
z 257249
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
133/2020WniosekRŚ.613.56.202028-09-2020 10:0228-09-2020 10:02Starostwo Powiatowe w KutnieWójt Gminy Łanięta
194/2020DecyzjaRŚ.613.56.202028-09-2020 10:0228-09-2020 10:02Starostwo Powiatowe w KutnieStarosta Kutnowski
361/2020Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Radomia dla firmy Remondis Sp. z o.o. z siedzbą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18OŚR.6235.3.2020.BK28-09-2020 10:0028-09-2020 10:00Urząd Miejski w RadomiuPrezydent Miasta Radomia
360/2020Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Radomia przez firmę Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18OŚR.6235.3.2020.BK28-09-2020 10:0028-09-2020 10:00Urząd Miejski w RadomiuREMONDIS Sp. z o.o.,REMONDIS Sp. z o.o.
17/2020Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowęBoś.6740.117.202028-09-2020 10:0028-09-2020 10:00Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimSamorządowy Zakład Budżetowy ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DZIWNOWIE
24/2020Decyzja o pozwoleniu na budowęBoś.6740.117.202028-09-2020 10:0028-09-2020 10:00Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimStarosta Kamieński
918/2020Opinia o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dl powiatu grodzkiego Zamość na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030.WSTIII.410.95.2020.KŁ28-09-2020 10:0028-09-2020 10:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
758/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.105.2020.EŚ28-09-2020 10:0028-09-2020 10:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Osiek Jasielski
328/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaWOOŚ.420.20.2.2020.NH28-09-2020 10:0028-09-2020 10:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGmina Stalowa Wola
499/2020Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoWOOŚ.420.20.2.2020.NH28-09-2020 10:0028-09-2020 10:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 257249