Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2525273
z 252528
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
371/2020DOKUMENT uzgadniający odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych"WZŚ.411.35.2020.DT31-03-2020 13:0331-03-2020 13:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
360/2020RAPORT oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 915; 958/2 obręb Nowe Kramsko, gmina BabimostWZŚ.4221.41.2020.AJ31-03-2020 13:0331-03-2020 13:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
372/2020POSTANOWIENIE uzgadniające realizację przedsięwzięcia w wariancie wnioskowanym przez inwestora pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 915; 958/2 obręb Nowe Kramsko, gmina BabimostWZŚ.4221.41.2020.AJ31-03-2020 13:0331-03-2020 13:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
373/2020OPINIA pozytywna przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice.WZŚ.410.78.2020.RD31-03-2020 13:0331-03-2020 13:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
374/2020POSTANOWIENIE uzgadniające przedstawiony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice.WZŚ.610.19.2020.RD31-03-2020 13:0331-03-2020 13:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
278/2020II UZUPEŁNIENIE do KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na Budowie sieci wodociągowej Q560 mm w ul. Moniuszki w ŻarachWZŚ.420122.2019.AN31-03-2020 13:0331-03-2020 13:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach Sp. z o.o.,Firma Projektowo - Budowlana AR-tech
375/2020DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej Ø560 mm w ul. Moniuszki w ŻarachWZŚ.420122.2019.AN31-03-2020 13:0331-03-2020 13:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
265/2020WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie, przewóz, sokolnictwo, hodowla sokoła wędrownego, powiat żarski, gm. Żary.WPN-I.6401.137.2020.KS31-03-2020 13:0331-03-2020 13:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
335/2020UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie, przewóz, sokolnictwo, hodowla sokoła wędrownego, powiat żarski, gm. Żary.WPN-I.6401.137.2020.KS31-03-2020 13:0331-03-2020 13:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
376/2020DECYZJA zezwalająca na chów i transport w granicach województwa lubuskiego 1 osobnika gatunku, tj. sokół wędrowny w celach sokolniczych oraz hodowlanych, pod warunkami określonymi w ww. decyzji.WPN-I.6401.137.2020.KS31-03-2020 13:0331-03-2020 13:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
z 252528