Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2525265
z 252527
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
39/2020Zgłoszene zamiaru usunięcia drzewWOŚ.6131.39.202031-03-2020 12:2531-03-2020 12:25Urząd Gminy w Leoncinie*******
38/2020Zgłoszenie zamiatu usunięcia drzewWOŚ.6131.38.202031-03-2020 12:2531-03-2020 12:25Urząd Gminy w Leoncinie*******
40/2020Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewWOŚ.6131.40.202031-03-2020 12:2431-03-2020 12:24Urząd Gminy w Leoncinie*******
41/2020Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewWOŚ.6131.41.202031-03-2020 12:2431-03-2020 12:24Urząd Gminy w Leoncinie*******
42/2020Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewWOŚ.6131.42.202031-03-2020 12:2431-03-2020 12:24Urząd Gminy w Leoncinie*******
408/2020Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Odzysk odpadów w procesie R5 R13 opierajacym się na wykorzystaniu do produkcji elementów betonowych odpadu o kodzie 100180 (mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych) zakupywanego z zewnątrz oraz posadowieniu naziemnego zbiornika magazynowanego oleju napedowego o pojemności ponad 3 m3 - na potrzeby własnego taoboru samochodowo - maszynowego na działce o nr ewid. 357 obr. 0029 Ruda gm. Sieradznie dotyczy31-03-2020 12:0731-03-2020 12:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
409/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.03.2020 r., znak:WOOŚ.420.115.2019.AZi.9 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, na działce nr 534, obręb Bałucz, gmina Łask w celu zwiększenia produkcji rolnejWOOŚ.420.115.2019.AZi.931-03-2020 12:0731-03-2020 12:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
7/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPPSOŚ.6220.3.2020.BM31-03-2020 12:0631-03-2020 12:06Urząd Miejski w ŚremieEverest Development Sp. z o.o. 2 Sp. k.
47/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Sobiesiernie” o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr geod. 170 i 171, obręb SobiesiernieWGA.6220.10.202031-03-2020 12:0431-03-2020 12:04Urząd Miasta i Gminy we WrześniPolska Energia Odnawialna Sp. z o.o.
97/2016dot. wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w postaci spienionego polistyrenu (styropianu) dla PBOiZTZ „BUDROX” Sp. z o.o. ul. Płocka 44A, 09-500 Gostynin.SL..6233.6.2016.AW31-03-2020 11:5231-03-2020 11:52Starostwo powiatowe w GostyniniePBO i ZTZ "BUDROX" Sp. z o.o.
z 252527