Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2525260
z 252526
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
408/2020Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Odzysk odpadów w procesie R5 R13 opierajacym się na wykorzystaniu do produkcji elementów betonowych odpadu o kodzie 100180 (mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych) zakupywanego z zewnątrz oraz posadowieniu naziemnego zbiornika magazynowanego oleju napedowego o pojemności ponad 3 m3 - na potrzeby własnego taoboru samochodowo - maszynowego na działce o nr ewid. 357 obr. 0029 Ruda gm. Sieradznie dotyczy31-03-2020 12:0731-03-2020 12:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
409/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.03.2020 r., znak:WOOŚ.420.115.2019.AZi.9 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, na działce nr 534, obręb Bałucz, gmina Łask w celu zwiększenia produkcji rolnejWOOŚ.420.115.2019.AZi.931-03-2020 12:0731-03-2020 12:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
7/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPPSOŚ.6220.3.2020.BM31-03-2020 12:0631-03-2020 12:06Urząd Miejski w ŚremieEverest Development Sp. z o.o. 2 Sp. k.
47/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Sobiesiernie” o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr geod. 170 i 171, obręb SobiesiernieWGA.6220.10.202031-03-2020 12:0431-03-2020 12:04Urząd Miasta i Gminy we WrześniPolska Energia Odnawialna Sp. z o.o.
97/2016dot. wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w postaci spienionego polistyrenu (styropianu) dla PBOiZTZ „BUDROX” Sp. z o.o. ul. Płocka 44A, 09-500 Gostynin.SL..6233.6.2016.AW31-03-2020 11:5231-03-2020 11:52Starostwo powiatowe w GostyniniePBO i ZTZ "BUDROX" Sp. z o.o.
1/2017dot. wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w postaci spienionego polistyrenu (styropianu) dla PBOiZTZ „BUDROX” Sp. z o.o. ul. Płocka 44A, 09-500 Gostynin.SL.6233.6.2016.AW31-03-2020 11:5231-03-2020 11:52Starostwo powiatowe w GostyninieStarosta Gostyniński
277/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWS-05.6131.1.21.2020.AS31-03-2020 11:5031-03-2020 11:50Urząd Miasta KrakowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
18/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. brzoza i 12 drzew gat. sosna usytuowanych na działce nr 74/19 w obrębie Bogaczewo oraz 7 drzew gat. sosna usytuowanych na działce nr 74/20 w obrębie BogaczewoGR.6131.2.70.202031-03-2020 11:4931-03-2020 11:49Urząd Miejski w Morągu*******
3/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 223/33, 718/33, 1045/157”, zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb GierałtowiceOŚ.6220.1.202031-03-2020 11:3531-03-2020 11:35Urząd Gminy GierałtowiceKW Solar Sp. z o.o.
385/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów ruchu pieszego poza wyznaczonymi szlakami na obszarze rezerwatów przyrody: Suśle Wzgórza, Popówka i Hubale w związku z fotografowaniem , filmowaniem i prowadzeniem obserwacji gatunków tj. susła perełkowanego,włochatki, sóweczki, płomykówki , puchacza, pójdźki.WPN.6205.1.12.2020.MO31-03-2020 11:3331-03-2020 11:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie*******
z 252526