Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2525256
z 252526
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
97/2016dot. wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w postaci spienionego polistyrenu (styropianu) dla PBOiZTZ „BUDROX” Sp. z o.o. ul. Płocka 44A, 09-500 Gostynin.SL..6233.6.2016.AW31-03-2020 11:5231-03-2020 11:52Starostwo powiatowe w GostyniniePBO i ZTZ "BUDROX" Sp. z o.o.
1/2017dot. wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w postaci spienionego polistyrenu (styropianu) dla PBOiZTZ „BUDROX” Sp. z o.o. ul. Płocka 44A, 09-500 Gostynin.SL.6233.6.2016.AW31-03-2020 11:5231-03-2020 11:52Starostwo powiatowe w GostyninieStarosta Gostyniński
277/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWS-05.6131.1.21.2020.AS31-03-2020 11:5031-03-2020 11:50Urząd Miasta KrakowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
18/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. brzoza i 12 drzew gat. sosna usytuowanych na działce nr 74/19 w obrębie Bogaczewo oraz 7 drzew gat. sosna usytuowanych na działce nr 74/20 w obrębie BogaczewoGR.6131.2.70.202031-03-2020 11:4931-03-2020 11:49Urząd Miejski w Morągu*******
3/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 223/33, 718/33, 1045/157”, zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb GierałtowiceOŚ.6220.1.202031-03-2020 11:3531-03-2020 11:35Urząd Gminy GierałtowiceKW Solar Sp. z o.o.
385/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów ruchu pieszego poza wyznaczonymi szlakami na obszarze rezerwatów przyrody: Suśle Wzgórza, Popówka i Hubale w związku z fotografowaniem , filmowaniem i prowadzeniem obserwacji gatunków tj. susła perełkowanego,włochatki, sóweczki, płomykówki , puchacza, pójdźki.WPN.6205.1.12.2020.MO31-03-2020 11:3331-03-2020 11:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie*******
384/2020Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. susła perełkowanego,włochatki, sóweczki, płomykówki , puchacza, pójdźki.WPN.6205.1.12.2020.MO31-03-2020 11:3331-03-2020 11:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
2/2020Decyzja środowiskowa Rozbudowa i przebudowa hali magazynowej, budowa portierni, likwidacja istniejącej rampy załadowczej wraz z wiatą oraz likwidacja pomieszczeń biurowych przy strefie dostaw w Przyszowicach, ul. Graniczna 82OŚ.6220.9.201931-03-2020 11:2731-03-2020 11:27Urząd Gminy GierałtowiceWójt Gminy Gierałtowice
41/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaKSK.6220.04.202031-03-2020 11:2531-03-2020 11:25Urząd Miasta i Gminy w OstrzeszowiePCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
64/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚR.6131.1.75.201931-03-2020 11:2231-03-2020 11:22Urząd Gminy Nieporęt*******
z 252526