Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2430752
z 243076
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
19/2019Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Wojnicz za lata 2017-2018PIN.604.37.201926-06-2019 12:4426-06-2019 12:44Urząd Miejski w WojniczuOBB Bogusław Bzdak
37/2019decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. gruntu 955 i 1000 obręb Dębno Polskie, gmina RawiczIR 6220.14.201926-06-2019 12:4026-06-2019 12:40Urząd Miejski Gminy RawiczBurmistrz Gminy Rawicz
775/2019zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOS-ZI.6131.588.2019.AMP26-06-2019 12:3826-06-2019 12:38Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
171/2019Decyzja zezwalająca Gminie Pszczyna na usunięcie lipy drobnolistnej z działki nr 991/52 obręb Jankowice.RO-I.613.62.201926-06-2019 12:3826-06-2019 12:38Starostwo Powiatowe w PszczynieStarosta Pszczyński
137/2019Wniosek Gminy Pszczyna o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 153 cm (na wys. 1,3m) z działki nr 991/52 obręb Jankowice.RO-I.613.62.201926-06-2019 12:3726-06-2019 12:37Starostwo Powiatowe w PszczynieBurmistrz Pszczyny
27/2019Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „DESZCZNO - ŁAGODZIN 2” zlokalizowanego na działkach nr ew. 456, 373 i 372 obręb Deszczno, gm. DeszcznoOŚ.6220.1.201926-06-2019 12:3026-06-2019 12:30Urząd Gminy w DeszcznieWójt Gminy Deszczno
25/2019Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „DESZCZNO - ŁAGODZIN 2” zlokalizowanego na działkach nr ew. 456, 373 i 372 obręb Deszczno, gm. DeszcznoOŚ.6220.1.201926-06-2019 12:3026-06-2019 12:30Urząd Gminy w DeszcznieDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
15/2019Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „DESZCZNO - ŁAGODZIN 2” zlokalizowanego na działkach nr ew. 456, 373 i 372 obręb Deszczno, gm. DeszcznoOŚ.6220.1.201926-06-2019 12:3026-06-2019 12:30Urząd Gminy w DeszcznieSTĘŻYCA Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
26/2019Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „DESZCZNO - ŁAGODZIN 2” zlokalizowanego na działkach nr ew. 456, 373 i 372 obręb Deszczno, gm. DeszcznoOŚ.6220.1.201926-06-2019 12:3026-06-2019 12:30Urząd Gminy w DeszcznieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
56/2019Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.WOŚ.6131.58.201926-06-2019 12:2926-06-2019 12:29Urząd Gminy w Leoncinie
z 243076