Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2430750
z 243075
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
775/2019zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOS-ZI.6131.588.2019.AMP26-06-2019 12:3826-06-2019 12:38Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
171/2019Decyzja zezwalająca Gminie Pszczyna na usunięcie lipy drobnolistnej z działki nr 991/52 obręb Jankowice.RO-I.613.62.201926-06-2019 12:3826-06-2019 12:38Starostwo Powiatowe w PszczynieStarosta Pszczyński
137/2019Wniosek Gminy Pszczyna o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 153 cm (na wys. 1,3m) z działki nr 991/52 obręb Jankowice.RO-I.613.62.201926-06-2019 12:3726-06-2019 12:37Starostwo Powiatowe w PszczynieBurmistrz Pszczyny
27/2019Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „DESZCZNO - ŁAGODZIN 2” zlokalizowanego na działkach nr ew. 456, 373 i 372 obręb Deszczno, gm. DeszcznoOŚ.6220.1.201926-06-2019 12:3026-06-2019 12:30Urząd Gminy w DeszcznieWójt Gminy Deszczno
25/2019Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „DESZCZNO - ŁAGODZIN 2” zlokalizowanego na działkach nr ew. 456, 373 i 372 obręb Deszczno, gm. DeszcznoOŚ.6220.1.201926-06-2019 12:3026-06-2019 12:30Urząd Gminy w DeszcznieDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
15/2019Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „DESZCZNO - ŁAGODZIN 2” zlokalizowanego na działkach nr ew. 456, 373 i 372 obręb Deszczno, gm. DeszcznoOŚ.6220.1.201926-06-2019 12:3026-06-2019 12:30Urząd Gminy w DeszcznieSTĘŻYCA Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
26/2019Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego „DESZCZNO - ŁAGODZIN 2” zlokalizowanego na działkach nr ew. 456, 373 i 372 obręb Deszczno, gm. DeszcznoOŚ.6220.1.201926-06-2019 12:3026-06-2019 12:30Urząd Gminy w DeszcznieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
56/2019Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.WOŚ.6131.58.201926-06-2019 12:2926-06-2019 12:29Urząd Gminy w Leoncinie
36/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. jodła pospolita i 2 szt. żywotnik zachodni rosnących na terenie działki o nr ew. 962/20, ob. Żychlin.RGO.6131.41.201926-06-2019 12:2926-06-2019 12:29Urząd Gminy w Żychlinie*******
28/2019Decyzja odmowna dotyczą wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2559 W Zamość – Gostery - granica województwa - (Głębocz) w miejscowości Troszyn ul. Słowackiego.UG.6131.06.201926-06-2019 12:2826-06-2019 12:28Urząd Gminy w TroszynieWójt Gminy Troszyn
z 243075