Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2430733
z 243074
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
87/2019Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 387/1 ob. DobiegniewGP.613.33.2019.JS26-06-2019 12:1126-06-2019 12:11Starostwo Powiatowe w Strzelcach KrajeńskichSTAROSTA STRZELECKO-DREZDENECKI
81/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 387/1 ob. DobiegniewGP.613.33.2019.JS26-06-2019 12:1026-06-2019 12:10Starostwo Powiatowe w Strzelcach KrajeńskichBurmistrz Dobiegniewa
511/2019Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej przy Al. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku - etap II, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 43/7, 42/2 i fragmencie działki 35, obręb ewidencyjny 0030 Miasto Gdańsk.RDOŚ-Gd-WOO.420.39.2019.AJ.26-06-2019 12:0026-06-2019 12:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
35/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew: 2 szt. jarząb pospolity i 1 szt. topola włoska rosnących na terenie działki o nr ew. 843, ob. Żychlin.RGO.6131.39.201926-06-2019 12:0026-06-2019 12:00Urząd Gminy w ŻychlinieBurmistrz Gminy Żychlin
34/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 2 szt. jarząb pospolity i 1 szt. topola włoska rosnących na terenie działki o nr ew. 843, ob. Żychlin.RGO.6131.39.201926-06-2019 11:5826-06-2019 11:58Urząd Gminy w Żychlinie*******
28/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRPPiOS.6220.8.201926-06-2019 11:4926-06-2019 11:49Urząd Gminy DopiewoKopalnia Kruszywa Naturalnego "DĄBROWA MD"- TRANSPORT Michał Dolata
27/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRPPiOS.6220.7.201926-06-2019 11:4626-06-2019 11:46Urząd Gminy DopiewoGoluski Sp. z o.o.
29/2019Wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.RI.6131.37.201926-06-2019 11:4526-06-2019 11:45Urząd Miejski w Czarnej BiałostockiejGmina Czarna Białostocka
289/2018Pozwolenie na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza z terenu Wytwórni Mas Bitumicznych w Zabrzu przy ul. Szyb Franciszek 5WE.6225.4.201826-06-2019 11:4526-06-2019 11:45Urząd Miejski w ZabrzuPrezydent Miasta Zabrze
186/2018Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza dla Wytwórni Mas Bitumicznych w Zabrzu przy ul. Szyb Franciszek 7WE.6225.4.201826-06-2019 11:4526-06-2019 11:45Urząd Miejski w ZabrzuECO LEX Tomasz Pajączkowski
z 243074