Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2525059
z 252506
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
471/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Potok CSK w km 0+000 – 5+934 m. Cikowice, Stanisławice, Kłaj, gmina Bochnia, Kłaj, powiat bocheński, wielicki - prace utrzymanioweOP-II.670.69.2020.MSz30-03-2020 18:0630-03-2020 18:06Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
470/2020Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap BST-I.410.3.5.2020.DK30-03-2020 18:0130-03-2020 18:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
469/2020Ponowna opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dąbie” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.5.10.2020.MaS30-03-2020 17:5830-03-2020 17:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
468/2020Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rząska – Plebanki las” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.6.14.2020.MZi30-03-2020 17:5530-03-2020 17:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
466/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Rozbudowa DW nr 981 Zborowice- Krynica Zdrój”OO.420.1.5.2019.MN30-03-2020 17:5130-03-2020 17:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieŁukasz Musioł Autostrada II Biuro Projektów
467/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy parkingów dla obsługi podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy stacji kolejowej w Kozłowie.”OO.420.2.8.2019.MN30-03-2020 17:5130-03-2020 17:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWójt Gminy Kozłów
465/2020Postanowienie uzgadniające pozytywnie „Rodzinny Park Rozrywki „Energylandia” na terenie gminy Przeciszów i gminy Zator”OO.4221.46.2019.JP30-03-2020 17:4430-03-2020 17:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
175/2020Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - „Rodzinny Park Rozrywki „Energylandia” na terenie gminy Przeciszów i gminy Zator”OO.4221.46.2019.JP30-03-2020 17:4430-03-2020 17:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWerona Sp. z o.o. Pracownia Ochrony Środowiska
464/2020Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- uzupełnienie- „Rodzinny Park Rozrywki „Energylandia” na terenie gminy Przeciszów i gminy Zator”OO.4221.46.2019.JP30-03-2020 17:4430-03-2020 17:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWerona Sp. z o.o. Pracownia Ochrony Środowiska
1331/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: przedsięwzięcia polegające na realizacji sieci kanalizacyjnej w ramach inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Tynieckiej, kanał grawitacyjny i rurociąg ciśnieniowy wraz z przebudową sieci wodociągowej”OO.420.2.33.2019.TŚ30-03-2020 17:3130-03-2020 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z 252506