Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2559905
z 255991
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1164/2020Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000ST-II.43.44.2020.DKo14-08-2020 17:0514-08-2020 17:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1165/2020Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000ST-II.43.48.2020.DKo14-08-2020 17:0514-08-2020 17:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1159/2020Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Węgierskiej oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.104.2020.ZK14-08-2020 17:0014-08-2020 17:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1160/2020Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania „Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.107.2020.ZK14-08-2020 17:0014-08-2020 17:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1161/2020Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Łącko - Cześć „A” obejmującego tereny położone w miejscowościach Czerniec i Łącko oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.118.2020.ZK14-08-2020 17:0014-08-2020 17:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1162/2020Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Łącko - Cześć „B” obejmującego tereny położone w miejscowości Jazowsko oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.119.2020.ZK14-08-2020 17:0014-08-2020 17:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1163/2020Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Podegrodzie obejmującego teren działki ew. nr 45 w miejscowości Chochorowice oraz prognozy oddziaływania na środowiskoST-II.410.123.2020.ZK14-08-2020 17:0014-08-2020 17:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1158/2020Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko „Brzesko-Dzielnica Przemysłowa”ST-I.410.3.24.2020.DK14-08-2020 16:5114-08-2020 16:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1155/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 49 Nowy Targ - Jurgów - gr. Państwa ok. km 15+200 do dz. nr 5875/11 obr. 0302 Białka Tatrzańska wraz z przepustem rurowym pod zjazdemOP-II.670.178.2020.MSz14-08-2020 16:4814-08-2020 16:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1156/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Zaskale - prace projektoweOP-II.670.182.2020.MSz14-08-2020 16:4814-08-2020 16:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Szaflary
z 255991