Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2559581
z 255959
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
821/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówWS-05.6131.2.27.2020.AU13-08-2020 16:1513-08-2020 16:15Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska
1018/2020Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Wierzbowej 11 w Sosnowcu na niszczenie siedlisk lub ostoi jerzyka (Apus apus) oraz wróbla (Passer domesticus) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wierzbowej 11 w SosnowcuWPN.6401.360.2020.ZB13-08-2020 16:1213-08-2020 16:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1017/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 11 w SosnowcuWPN.6401.360.2020.ZB13-08-2020 16:1213-08-2020 16:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbowa 11 w Sosnowcu,*******
1020/2020Decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Wierzbowej 9 w Sosnowcu na niszczenie siedlisk lub ostoi jerzyka (Apus apus) oraz wróbla (Passer domesticus) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wierzbowej 9 w SosnowcuWPN.6401.361.2020.ZB13-08-2020 16:1213-08-2020 16:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1019/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 9 w SosnowcuWPN.6401.361.2020.ZB13-08-2020 16:1213-08-2020 16:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbowa 9 w Sosnowcu
1022/2020Decyzja zezwalająca Przedszkolu nr 26 w Tychach na zniszczenie siedlisk i gniazd sierpówki (Streptopelia decaocto) oraz budki lęgowej modraszki (Cyanistes caeruleus) w związku z planowaną wycinką 2 szt. wierzby białej o obwodach pni 167 cm i 165 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5381/58 przy ul. Młodzieżowej 5 w Tychach; Umorzenie postępowania w sprawie zezwolenia na zniszczenie siedliska gatunków chronionych w związku z planowaną wycinką 1 szt. wierzby białej o obwodzie pnia 180 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5381/58 przy ul. Młodzieżowej 5 w TychachWPN.6401.362.2020.ZB13-08-2020 16:1213-08-2020 16:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1021/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i i gniazd oraz budki ptaków, w związku z wycinką drzew, rosnących na terenie działki, przy ul. Młodzieżowej 5 w TychachWPN.6401.362.2020.ZB13-08-2020 16:1213-08-2020 16:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPrzedszkole nr 26 w Tychach
1024/2020Decyzja zezwalająca na umyślne zabijanie rocznie do 50 osobników kormorana (Phalacrocorax carbo) oraz 30 osobników czapli siwej (Ardea cinerea); na umyślne płoszenie lub niepokojenie kormorana (Phalacrocorax carbo) oraz czapli siwej (Ardea cinerea), w celu ograniczenia poważnych szkód w gospodarce rybackiej na terenie stawów rybnych zlokalizowanych w Hecznarowicach, w gminie WilamowiceWPN.6401.364.2020.ZB13-08-2020 16:1213-08-2020 16:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1023/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie lub niepokojenie oraz umyślne zabijanie rocznie do 50 osobników kormorana oraz 30 osobników czapli siwej, w celu ograniczenia poważnych szkód w gospodarce rybackiej na terenie stawów rybnych zlokalizowanych w Hecznarowicach, w gminie WilamowiceWPN.6401.364.2020.ZB13-08-2020 16:1213-08-2020 16:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
820/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówWS-05.6131.2.20.2020.AU13-08-2020 15:5913-08-2020 15:59Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska
z 255959