Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2559328
z 255933
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
124/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 186/57, obręb Gutowo WielkieWGA.6220.1.202013-08-2020 08:1413-08-2020 08:14Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
20/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 186/37 w miejscowości Gutowo WielkieWGA.6220.1.202013-08-2020 08:1413-08-2020 08:14Urząd Miasta i Gminy we WrześniElektrownia PV 41 Sp. z o.o.
59/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 71 drzew rosnących na działkach nr: 1238/3 i 1238/15, obręb Oświęcim, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim.WOŚ.613.1.12.202013-08-2020 08:0813-08-2020 08:08Starostwo Powiatowe w OświęcimiuGmina Miasto Oświęcim
257/2020Zezwolenia na usunięcie 40 drzew rosnących na działkach nr: 1238/3 i 1238/15, obręb Oświęcim, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, nie zezwolenia na usunięcie 37 drzew rosnących na w/w działkach oraz wygaszenie decyzji z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: WOŚ.613.1.85.2017.WOŚ.613.1.12.202013-08-2020 08:0813-08-2020 08:08Starostwo Powiatowe w OświęcimiuStarosta Oświęcimski
237/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby iwy rosnącej na działce ew. nr 210/453, obręb Zaborze stanowiącej własność Gminy Oświęcim.WOŚ.613.1.69.202013-08-2020 08:0813-08-2020 08:08Starostwo Powiatowe w OświęcimiuWójt Gminy Oświęcim
258/2020Zezwolenie na usunięcie wierzby iwy rosnącej na działce ew. nr 210/453, obręb Zaborze stanowiącej własność Gminy Oświęcim.WOŚ.613.1.69.202013-08-2020 08:0813-08-2020 08:08Starostwo Powiatowe w OświęcimiuStarosta Oświęcimski
259/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dębu rosnącego na działce ew. nr 1538/13, obręb Miasto Oświęcim, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim.WOŚ.613.1.75.202013-08-2020 08:0813-08-2020 08:08Starostwo Powiatowe w OświęcimiuPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
260/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działkach nr: 610/2, obręb Harmęże, stanowiących własność Gminy Oświęcim, stanowiących własność Gminy Oświęcim.WOŚ.613.1.80.202013-08-2020 08:0813-08-2020 08:08Starostwo Powiatowe w OświęcimiuWójt Gminy Oświęcim
261/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na działkach ew. nr: 2006/963, 2006/1195, 2006/935, 2006/1131, 2006/817, obręb Miasto Oświęcim, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim.WOŚ.613.1.82.202013-08-2020 08:0813-08-2020 08:08Starostwo Powiatowe w OświęcimiuUrząd Miasta Oświęcim
262/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew rosnących na działce ew. nr 93 w Oświęcimiu, stanowiącej własność wnioskodawcy.WOŚ.613.1.84.202013-08-2020 08:0813-08-2020 08:08Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu*******
z 255933