Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2559277
z 255928
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
816/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.WS-04.6220.85.2020.RJ13-08-2020 06:5913-08-2020 06:59Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska
370/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleniWŚ-II.6131.421.202012-08-2020 17:2312-08-2020 17:23Urząd Miejski w GdańskuUPROMEX sp. z o.o.
446/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie zieleniWŚ-II.6131.421.202012-08-2020 17:2312-08-2020 17:23Urząd Miejski w GdańskuPrezydent Miasta Gdańska
389/2020Postanowienia wydawane w trybie art. 138 KpaDOOŚ-WDŚ-ZOO.420.30.2020.aka.712-08-2020 16:1912-08-2020 16:19Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
998/2020Decyzja zezwalająca Miastu Będzin na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus), wróbla (Passer domesticus) i kopciuszka (Phoenicurus ochruros) oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Będzinie, przy ul. 1 Maja 24WPN.6401.352.2020.MS12-08-2020 16:0112-08-2020 16:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
997/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 24 w BędzinieWPN.6401.352.2020.MS12-08-2020 16:0112-08-2020 16:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachUrząd Miejski w Będzinie,Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
1000/2020Decyzja zezwalająca Miastu Będzin na niszczenie siedlisk i ostoi jerzyka (Apus apus) oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Będzinie, przy ul. Sączewskiego 19WPN.6401.353.2020.MS12-08-2020 16:0112-08-2020 16:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
999/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Sączewskiego 19 w BędzinieWPN.6401.353.2020.MS12-08-2020 16:0112-08-2020 16:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachUrząd Miejski w Będzinie,Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
1001/2020Opinia do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy SośnicowiceWOOŚ.410.223.2020.PB12-08-2020 16:0112-08-2020 16:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1002/2020Opinia do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2029”WOOŚ.410.225.2020.PB12-08-2020 16:0112-08-2020 16:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 255928