Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2558841
z 255885
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
146/2020Decyzja 3/2020 z 20.07.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii inwestycji celu publicznego dla: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim – Zelczyna DN500 MOP5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator –przekładka Przeciszów – opracowanie dokumentacji projektowej.WI-IV.747.1.9.202011-08-2020 09:3111-08-2020 09:31Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieInspektor Wojewódzki
220/2020wniosek o pozwolenie na budowę wraz z przebudową drogi gminnej ul. Polnej o nr 002818F, dz. nr 590, 592, 517, obręb 14- Lubiszyn, gm. LubiszynWójt Gminy Lubiszyn11-08-2020 09:3111-08-2020 09:31Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim
1/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGKiOŚ-ROŚ.6131.200.201711-08-2020 09:2711-08-2020 09:27Urząd Miejski w ChrzanowieParafia Rzymskokatolicka Św. Mikołaja w Chrzanowie
1/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGKiOŚ-ROŚ.6131.285.201811-08-2020 09:2711-08-2020 09:27Urząd Miejski w ChrzanowiePowszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa
73/2019Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia pn. „Etapowa budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 4,5 MWp na działkach nr: 3117, 3118, 3119, 483, 484/4, 484/8, 484/9, 484/10, 484/11, 484/12 w Chrzanowie obręb Luszowice”GKD-II.6220.17.201911-08-2020 09:2711-08-2020 09:27Urząd Miejski w Chrzanowie*******
140/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGKD-II.6131.164.201911-08-2020 09:2711-08-2020 09:27Urząd Miejski w Chrzanowie*******
177/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGKD-II.6131.218.210911-08-2020 09:2711-08-2020 09:27Urząd Miejski w ChrzanowieZakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
16/2020Postanowienie Starosty Powiatu RadziejowskiegoGB.I.6124.2.154.202011-08-2020 09:2711-08-2020 09:27Urząd Gminy w OsięcinachStarosta Powiatu Radziejowskiego
17/2020Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy kościelisko p.n. "Czwarta Zmiana Studium"PP.6720.5.201911-08-2020 09:2611-08-2020 09:26Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
63/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGKD-II.6131.72.201911-08-2020 09:2611-08-2020 09:26Urząd Miejski w ChrzanowiePowszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa,Osoba fizyczna- dane podlegają ochronie
z 255885