Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2558834
z 255884
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
17/2020Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy kościelisko p.n. "Czwarta Zmiana Studium"PP.6720.5.201911-08-2020 09:2611-08-2020 09:26Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
63/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGKD-II.6131.72.201911-08-2020 09:2611-08-2020 09:26Urząd Miejski w ChrzanowiePowszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa,Osoba fizyczna- dane podlegają ochronie
64/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGKD-II.6131.72.201911-08-2020 09:2611-08-2020 09:26Urząd Miejski w ChrzanowieBurmistrz Miasta Chrzanowa
216/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaGKiOŚ-ROŚ.6220.21.201811-08-2020 09:2511-08-2020 09:25Urząd Miejski w ChrzanowieAuto Centrum Sp. z o.o.
69/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia11-08-2020 09:2511-08-2020 09:25Urząd Miejski w ChrzanowieBurmistrz Miasta Chrzanowa
35/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaGKD-II.6220.7.201911-08-2020 09:2511-08-2020 09:25Urząd Miejski w ChrzanowieFRANTOM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. K
70/2019Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wymiana urządzeń technicznych linii technologiczno-produkcyjnej w ciągu istniejącej instalacji do wytwarzania masy bitumicznej celem przywrócenia jej pierwotnej wydajności (z 30 Mg/h na 60 Mg/h) w związku z wdrożeniem w firmie Frantom Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii produkcji mas bitumicznych z surowców pochodzących z recyklingu"GKD-II.6220.7.201911-08-2020 09:2511-08-2020 09:25Urząd Miejski w ChrzanowieBurmistrz Miasta Chrzanowa
72/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej paliwem biomasowym o mocy 10 MWt oraz 1,9 MWe w ramach Ciepłowni „Południe” w Chrzanowie” na działce nr 564/29 obręb KościelecGKD-II.6220.5.201911-08-2020 09:2511-08-2020 09:25Urząd Miejski w ChrzanowieBurmistrz Miasta Chrzanowa
36/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaGKD-II.6220.5.201911-08-2020 09:2511-08-2020 09:25Urząd Miejski w ChrzanowieVeolia Południe Sp. z o.o.
71/2019Postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej paliwem biomasowym o mocy 10 MWt oraz 1,9 MWe w ramach Ciepłowni „Południe” w Chrzanowie” na działce nr 564/29 obręb KościelecGKD-II.6220.5.201911-08-2020 09:2511-08-2020 09:25Urząd Miejski w ChrzanowieBurmistrz Miasta Chrzanowa
z 255884