Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2524832
z 252484
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
413/2020wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt chronionychWST.6401.30.2020.MT27-03-2020 18:5527-03-2020 18:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuElewarr sp. z o.o.
547/2020Decyzja zmieniająca decyzję - zezwolenie na zniszczenie gniazda i siedliska sroki w związku z planowaną wycinką drzewa przy ul. Sielskiej w Poznaniu, dz. ewid. nr 128/65, ark. 05, obr. 35 Górczyn.WPN-II.6401.420.2019.AM27-03-2020 18:5127-03-2020 18:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
553/2020Decyzja - zezwolenie na niszczenie gniazda i siedliska sroki, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr ewid. 2/1, ark. 72, obręb Leszno, m. Leszno.WPN-II.6401.33.2020.AM27-03-2020 18:4727-03-2020 18:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
569/2020Decyzja - zezwolenie na niszczenie siedliska będącego miejscem żerowania dzięcioła dużego oraz gniazda i siedliska kowalika i sierpówki, w związku z wycinką drzew rosnących na terenie parku między ul. Wioślarską i Pływacką w Szamotułach, dz. nr ewid. 3320, 3322/4 oraz na niszczenie gniazda i siedliska sroki, w związku z wycinką drzewa na działce nr ewid. 3877, przy ul. Roboczej w Szamotułach.WPN-II.6401.72.2020.AM27-03-2020 18:4727-03-2020 18:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
572/2020Decyzja - zezwolenie na płoszenie i niepokojenie gawrona na terenie parku miejskiego w Kłodawie, dz. ewid. nr 283, gm. Kłodawa.WPN-II.6401.51.2020.AM27-03-2020 18:4727-03-2020 18:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
576/2020Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Brzeźnie przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92 - część II, gm. KostrzynWOO-III.410.120.2020.PW27-03-2020 17:1527-03-2020 17:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy Kostrzyn
577/2020Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Brzeźnie przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92 - część II, gm. KostrzynWOO-III.410.120.2020.PW27-03-2020 17:1527-03-2020 17:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy Kostrzyn
574/2020Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Trzeku w rejonie ul. Czereśniowej, gm. KostrzynWOO-III.410.112.2020.PW27-03-2020 17:1527-03-2020 17:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy Kostrzyn
575/2020Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Trzeku w rejonie ul. Czereśniowej, gm. KostrzynWOO-III.410.112.2020.PW27-03-2020 17:1527-03-2020 17:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy Kostrzyn
579/2020Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wągrowiec na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”WOO-III.410.102.2020.PW27-03-2020 16:3027-03-2020 16:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuWójt Gminy Wągrowiec
z 252484